OKTOOBRI ÜRITUSED

OKTOOBRIS SUUREMAD ÜRITUSED:

KOLMAPÄEV:  9.oktoober kell 9.30 – külas Päästeamet programmiga “Tulest targem”

TEISIPÄEV:  15. oktoober kell 10.00  –  külas Moskva teater teatrietendusega “Linn, milles elan”

REEDE: 18. oktoober kell 9.30 – 11.45 – lasteaias külalised Ida-Virumaa lasteaedadest. Teemaks: Kus on kodukoht? Eesti keel mitmekultuurilises lasteaias.Tutvutakse keelekümblusrühmade tööga.

TEISIPÄEV: 22.oktoober – õppesõit Tagavälja Tallu.

28. oktoobrist kuni 1. novembrini – sügislaat lasteaias.

SPORDINÄDAL

23.09. – 30.09.2019 toimub juba viiendat korda kõigis EL-i liikmesriikides Euroopa spordinädal. Euroopa spordinädal on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tõsta inimeste liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust kogu Euroopa Liidus. Eestis korraldavad Spordinädalat Eesti Olümpiakomitee koostöös Ühendusega Sport Kõigile. Spordinädala korraldamist toetavad Erasmus+programm, Kultuuriministeerium ning Coop Eesti. Sel õppeaastal liitus spordinädalaga ka Kirju-Mirju lasteaed.

SPORDINÄDALA KAVA:

1. PÄEV   –   KÄIMISPÄEV

2. PÄEV   –  MATKAPÄEV  (matkavad nii suured kui väikesed)

3. PÄEV  –  JOOKSUPÄEV

4. PÄEV  –  ORIENTEERUMINE  ( TÕRUKE, MÕMMI)

5. PÄEV  –  VÄLJASÕIT TOILA PARKI  (SIPSIK, KRÕLLID, MÕMMI, TÕRUKE)

Esmaspäeval, 30. septembril toimub lipuväljakul spordinädala ametlik lõpetamine ning osalejate tänamine.

MÕMMIDE RÜHM TAGAVÄLJA TALUS

MÕMMIDE VÄLJASÕIT TAGAVÄLJA TALLU:

Kolmapäeval 18. septembril käisid Mõmmi rühma lapsed õppesõidul Tagavälja tallu tutvumaks leiva ja või valmistamisega. Lapsed proovisid vilja ja valmis jahu. Koos perenaisega valmistati leivatainas, lisades jahu, soola, suhkrut. Lapsed said teada, miks leivale tehakse märke või auke enne kui ahju läheb. Koos perenaisega valmistati ka leiva jaoks võid, kui leivad ja või valmis said, siis maitsesime kõik koos neid. Käisime ka lastega karjamaal, kus lapsed nägid hobust ja lambaid, ning said neid ka leivaga toita. Päev oli edukas ja õpetlik.

SIPSIKUTE LIIKLUSNÄDAL

Sipsikute rühmas toimus 9. – 13. septembrini liiklusnädal, mille  käigus käisid lapsed koos õpetajatega õppekäigul linna tänavatel, korrati jalakäijate reeglid tänaval nagu tee ületamine, käitumine tänaval. Vaadati ja tutvuti liiklusmärkidega, lisaks vaadati erinevaid maju ja liiklusvahendeid. Lõpetuseks mängiti linna mänguväljakul.

Armsale õpetajale

Lev Tolstoi on öelnud: „Kui õpetaja kätkeb eneses armastuse nii aine kui ka õpilase vastu, siis on ta täiuslik õpetaja.”
Just sellel põhjusel otsustas Kirju-Mirju endine kasvandik, Toomas Vist, pühendada kaheksanda klassi loovtöö oma lasteaia õpetajale. Oma loovtööks valis ta tooli restaureerimise, et anda vanale mööblile uus hingamine ja seeläbi avaldada austust õpetaja tööle. Peale loovtöö kaitsmist andis ta oma vastvalminud „Austatud õpetaja tooli” pidulikult üle oma esimesele õpetajale Liivi Rudnevile.

TSIRGUPÄEV

9. märts on kalendris Tsirgupäev. Vanasti arvati, et sellel päeval pööravad linnud oma nokad päikese poole ja alustavad tagasilendu. Tõrukese ja Siilikese rühmade lapsed tähistasid seda päeva aga ühise mängupeoga. Lastel tuli meelde tuletada ränd- ja paigallinnud, sättida “traadile” ritta laululinnud ning laduda tähtedest sõnu. Koos liikumisõpetajaga mängiti liikumis- ja laulumänge ning korraldati võistluseid. Pidu lõppes ühises suures ringis, koos lauldes ja tantsides.

Spordipäev Kauksis

Sellel aastal on vastlapäev alles märtsis ning seepärast ostustasime sõita Kauksi ja korraldada ´vastlapäeva eelproov. Lapsed said võidu kelgutada ja proovida, kuidas saab kõige pikema liu ja kiirema hoo – tuli ju veenduda, et kelgud ikka töökorras on! Meie õnneks oli ka ilm mõnusalt karge ja talvine, ning lapsed said endale mälestuseks punetavad põsed ja lõunaks hea une.

KOOLI KÜLASTUS

Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi põhikooli poisid meisterdasid 10 linnumaja ja nende sooviks on need kinkida lasteaedadele. Meie Mesimummi rühma lapsed kutsuti 5. veebruaril külastama kooli tehnoloogiaklassi, kus poisid, kes tegid linnumajad, räägivad lastele mida ja kuidas nad need linnumajad tegid. Meie lapsed saavad kogemuse koolis käimisest ja näevad tehnoloogiaklassi.