TEATER.

Teisipäeval 14. jaanuaril käis lastel külas lasteteater Rõõmulill etendusega “Nõiatüdruk Mirell läheb kooli”. Tegemist oli väga õpetliku etendusega, kus sai ka nalja. Lapsed said etenduse käigus kaasa rääkida ja tantsida. Oli väga meeldiv etendus lastele.

Tubli õpetaja Malle

10. detsembril toimus meie lasteaia saalis pidulik üritus. Johannes Käisi seltsi juhatuse esimees Aina Alunurm (Jänesselja lasteaia direktor) ja 2 liiget andsid üle Johannes Käisi nimelise preemia meie tublile õpetajale Malle Trummarile. Õpetaja Mallet tulid veel õnnitlema Kohtla-Järve Linnavalitsuse Hariduse peaspetsialist Eha Karus ja oma maja õpetajad. Preemia määratakse Johannes Käisi Seltsi esildise alusel Peri P OÜ poolt aastas detsembris ühele pedagoogile Põlva maakonnast ja ühele pedagoogile Eesti Vabariigist. Õpetaja Malle pälvis selle preemia seetõttu, et tema tööpõhimõtted ja eesmärgid sobituvad Johannes Käisi pedagoogikale: loovus, ettevõtlikkus, tegevuste kavandamine lapse huvidest ja võimetestlähtuvalt, nende kaasamine, rohke isetegemine ja selle eest ka vastutamine, valikute tegemine ning analõõsimine, individuaalne lähenemine igale lapsele, mis on eriti oluline, kui rühmas on erivajadusega lapsi. Lisaks on Malle lasteaia metoodikakeskuse koordinaator, keelekümbluse nõustaja ning ka lasteaias “Rohelise Kooli” eestvedaja.

METOODIKAPÄEV KEELEKÜMBLUSLASTEAEDADELE

4. detsembril toimus meie Kirju-Mirju lasteaias Kohtla-Järve Linnavalitsuse Hariduse peaspetsialisti Eha Karuse poolt korraldatud metoodikapäev keelekümbluslasteaedadele, kus osalesid lasteaedade õpetajad, direktorid ja õppealajuhatajad. Alguses esinesid külalistele meie Tõrukese ja Mõmmi rühmade lapsed, kes tekitasid kõikidele mõnusa jõulumeeleolu. Järgnevalt said sõna Kirju-Mirju lasteaia õppealajuhataja Anne Illopmägi ja metoodikakeskuse koordinaator Malle Trummar, kes tegid väikese kokkuvõtte olnust, tehtust ja nähtust. Oma tänusõnad tehtud töö eest ning ka väikese kokkuvõtte esitas linna hariduse peaspetsialist Ehe Karus, kes tegi ka igale lasteaiale väikese jõuluüllatuse. Kuna kohalviibijate kodutööks oli kaasa tuua endavalmistatud jõulukaart, mille sees pidi olema jõulusalm keelekümbluskeeles, siis saime need üheskoos teineteisele ette lugeda ja häid soove soovida. Peale n.ö. ametliku osa said osalejad maitsta jõulusuupisteid ja juua jõulukohvi ning omavahel vestelda. Suured tänud Eha Karusele meeldiva ürituse eest.

ROBOTEXIL

  1. detsembril käisid lõbusad Mõmmid ja targad Tõrukesed Tallinnas Saku Suurhallis Robotexil. Meeskondi oli küllaltki palju ja kisa-kära päris korralik. Kuna lapsed olid oma projektiga juba piisavalt kaua tegelenud, siis neid see ümbritsev melu ei seganud. Lapsed esitasid oma projekti/väljakutse mentorile nii hästi kui oskasid ning näitasid kõik asjad ette. Kui esitlus tehtud ja kõikidele vastatud, kutsuti meeskonnad ka suurele lavale, et anda kätte diplomid ning riputada kaela medal. Lisaks said lapsed lavalt ära minnes suu magusaks. Oleme jälle ühe huvitava kogemuse võrra rikkamad.

KADRIPÄEV IISAKU MUUSEUMIS

Reedel 22. novembril käisid Mõmmi ja Tõrukese rühmade lapsed Iisakus Kadripäeval. Mõmmid läksid kõigepealt endale kadrimaske meisterdama ja kaunistama. Kõigil tulid väga uhked maskid, mille tagant ei tunne lapsi äragi. Kui maskid valmis said läksid lapsed kadripäeva kommetega tutvuma. Lapsed olid väga imestunud, kui said teada, et vitsa ei anta ainult pahanduse eest, vaidkadripäeval andis vitsa Kadri sellele, kellel midagi valutas või kes tahtis terve järgmise aasta terve olla. Lapsed laulsid ja tantsisid kadripäeva laule, tantse, mängisid mänge, mõistatasid mõistatusi. Kõige julgemad said proovida ka kadrisandid olla. Kõigile meeldis väga üritus ja saadi juurde uusi teadmisi.

JÄÄTMENÄDAL SIPSIKUTE RÜHMAS

18. kuni 22. novembril toimus Sipsikute rühmas jäätmenädal, mille käigus said lapsed teadmisi, kuidas sorteerida prügi ja milleks see hea on. Mängisime koos lastega prügi sorteerimise mänge, mille käigus otsiti pudelilt pandimärke, meisterdati jääkmaterjalidest pliiatsitopse ja kleebiti kokku prügimägi. Nädal oli väga õpetlik ja andis lastele teadmisi juurde.

TEADUSEPÄEV

7. novembri hommikul käisid Mõmmi ja Tõrukese rühmade lapsed TalTechi Virumaa Kolledžis kahes töötoas. Ühes töötoas meisterdasid lapsed Robotkätt ja teises sai teha/joonistada/kuulata laulvaid pilte.

ISEDAPÄEV/PEREPÄEV

Neljapäeval 7. novembril toimus lasteaias veidike teistsuguna kogu pere isadepäev. Rühmades said lapsed koos vanematega meisterdada, põletada, liimida, joonistada, värvida, lõigata ja veel palju, palju muudki huvitavat. Saalis said vanemad kui ka lapsed tantsida, lasta teha endale näomaalinguid ja patse punuda, väikeses kohvikus puhata ja  nautida kohvi tassi kõrval küpsetisi. Kuuldud tagasisidest võib öelda, et pidu õnnastus, kuigi aega oli päris vähe, nii vanematele kui lastele meeldis väga olla oma lapse igapäevases rollis.

NOVEMBRI ÜRITUSED

7. november  10.00 – 11.10.   –  4. ja 6. rühm  külastavad TalTech töötubasid: 1) Robotkäe meisterdamine. 2) Laulvad pildid.

7. november  17.00 – 18.00  –  perepäev

12. november  15.15 –  teater “Sõna ja mäng”   etendus  ” Kõnnin Eestimaa külas”

13. november  17.15   –  hoolekogu koosolek

22. november  –  4. ja 6. rühm  Iisaku muuseumis Kadripäev.

25.november  10.00 – 13.00  –  Keskonnake  ( 3, 4, 6 ja 9 rühm),  saalis, igale rühmale 45 minutit.

ETTEVÕTLIK LASTEAED

4. novembril filmiti meie lasteaias videot Ettevõtliku Kooli turundusvideo valmimise raames.  Teemaks on   Ei loenguvormile, Jaa aktiivõppele – digivahendid lasteaias?  Lapsed olid väga tublid, ei kartnud üldse kaamerat. Suured tänud teile!  Suur tänu ka õpetajatele, kes näitasid, kuidas käib meie lasteaias aktiivne õppimine. Suur, suur tänu kõigile!