ETTEVÕTLIK LASTEAED HÕBESTANDARD

12. oktoobril Haapsalus toimunud Haridusfestivalil anti Kohtla-Järve lasteaiale Kirju-Mirju üle
tunnustus haridusprogrammis „Ettevõtlik kool“ saavutatu eest. Lasteaed Kirju-Mirju pälvis
ettevõtliku õppe „Hõbestandardi“. Hõbestandard (ehk Hõbetase) on ettevõtliku lasteaia hindamise
tase, mis näitab, et lasteaed on ettevõtlikkuse eestvedaja ja eeskuju regionaalses mastaabis.
Alates 2009. aastast osaleb lasteaed Kirju-Mirju haridusprogrammis „Ettevõtlik Kool“. Selle aja
jooksul on lasteaia personal omandanud kogemusi ja teadmisi süsteemsest kvaliteedijuhtimisest ja ettevõtlikkuse õpetamisest lasteaias. Personal, lapsed ja lapsevanemad on mitmekülgse koostöö kaudu saanud ideede algatajateks ja teostajateks, seoses sellega on muutunud lasteaia tegevus huvitavamaks, kaasatud on erinevaid koostööpartnereid.
Oleme aastaid rakendanud ettevõtliku õppe integreerimise põhimõtteid, et tõsta laste aktiivsust, algatusvõimet ja edukust. Ettevõtliku õppe põhimõtted lähtuvad koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas sätestatud eesmärkidest, kus laps on aktiivne
tegutseja ja saab õppida uurimise, katsetamise, vaatlemise ja tegutsemise kaudu. Õpetaja poolt
kavandatud tegevused annavad lapsele võimaluse seostada oma teadmisi varasemate kogemustega,
arutleda oma kogemuste üle ja hinnata tegevuse tulemuslikkust. Enamus meie õpetajatest on
läbinud ettevõtliku õppe baaskoolituse ja kasutavad oskuslikult oma teadmisi õppe- ja
kasvatustegevuse huvitavamaks muutmiseks: korraldatakse väljasõite, õuesõpet, ekskursioone,
ühisüritusi vanematega jne.

EDULUGUDE KONKURSS

Haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ kuulutas 2017. aasta kevadel välja üle-eestilise edulugude konkursi „Õppimine on põnev“, kus lasteaedade kategoorias valiti finaali 20 edulugu, mille seas oli ka lasteaia Kirju-Mirju edulugu “First lego League Jr. näitus”, mis osutus valituks ka kolme nominendi sekka. Lasteaed Kirju-Mirju saavutas lõppvõistlusel edulugude konkursil väärika teise koha ning sai toetuse 200 euro väärtuses edaspidiseks edulugude loomiseks.

TEATER

Kolmapäeval 18. oktoobril tuleb lastele külla teater “Sõna ja tants” etendusega “igal ühel oma õnn”, etendus toimub lasteaia saalis kell 15.15 ja pileti hinnaks on 2,50 eurot.

TULEST TARGEM

Teisipäeval 17. oktoobril tulevad Krõlli ja Siilikeste rühmade lastele külla Ida Päästeameti töötajad, et läbi viia õppus “Tulest targem”

VIRU KELLUKE

Neljapäeval 12. oktoobril toimus Kohtla-Järve kultuurikeskuses järjekordne mudilaste laulufestival “Viru Kelluke”, kus esinesid meie Krõllide ja Siilikeste rühmade laululapsed.

SÜGISE VÄRVID

Neljapäeval 28. septembril sõidavad Õunakese ja Siilikese rühmade lapsed Kauksi, et läbida programm Sügise värvid. Välja sõidetakse lasteaia juurest kell 9.00 ja tagasi kauksist kell 12.00

LASTEVANEMATE KOOSOLEKUD

3. RÜHMA SIPSIKUTE LASTEVANEMATE KOOSOLEK TOIMUB 7. SEPTEMBRIL KELL 17.00
6. RÜHMA MÕMMIDE LASTEVANEMATE KOOSOLEK TOIMUB 12. SEPTEMBRIL KELL 17.00
1. RÜHMA TIBUKESTE LASTEVANEMATE KOOSOLEK TOIMUB 13. SEPTEMBERIL KELL 17.00
8. RÜHMA KRÕLLIDE LASTEVANEMATE KOOSOLEK TOIMUB 14. SEPTEMBRIL KELL 17.00
5. RÜHMA MESIMUMMIDE LASTEVANEMATE KOOSOLEK TOIMUB 14. SEPTEMBRIL KELL 17.00
7. RÜHMA ÕUNAKE LASTEVANEMATE KOOSOLEK TOIMUB 14. SEPTEMBRIL KELL 17.00
2. RÜHMA LOTTE LASTEVANEMATE KOOSOLEK TOIMUB 20. SEPTEMBRIL KELL 17.00
4. RÜHMA TÕRUKE LASTEVANEMATE KOOSOLEK TOIMUB 20.SEPTEMBRIL KELL 17.00
9. RÜHMA SIILIKE LASTEVANEMATE KOOSOLEK TOIMUB 20. SEPTEMBRIL KELL 17.00