Lapsevanemale

* Lasteaeda vastuvõtmine ja lasteaiast väljaarvamine

* Kodukord

* Dokumendid

* Õppekava

Lasteaiakohale tuleb aegsasti mõelda ja esitada avaldus lasteaia juhatajale. Sooviavaldust kirjutama tulles saab lapsevanem esmast informatsiooni lasteaia kohta.

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded

seletuskiri

Ühinege aktiivsus-ja tähelepanuhäire (ATH) tugirühmaga Jõhvis!

Tugigrupp ATH laste vanematele

toimub 1 kord kuus neljapäeviti kell 17.30 – 19.00

Toimumisajad 2015:

22. oktoober- Aktiivsus- ja tähelepanuhäire – mis see on.

12. november – ATH lapse toetamine õppimisel.

10. detsember- Täiskasvanu suhtlemine lapse või noorukiga.

Toimumisajad 2016:

Jaanuar – ATH lapse igapäevane rutiin ja piirid; karistus ja kiitus.

Veebruar – ATH lapse agressiivsus

Märts – ATH kooliks ettevalmistamine

Aprill – ATH lapse puhkeaeg, hobid, laagritesse minek

Mai – Laps ja sõbrad, kuidas suhteid luua ja hoida.

Tugirühma juhib Marika Laanemäe

Kontakt marika.laanemae@rajaleidja.ee

Kohtumispaik: Ida-Virumaa Rajaleidja keskus Jõhvis, Keskväljak 4 (kaubanduskeskus Tsentraal III korrus).

Marika Laanemäe

sotsiaalpedagoog

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus

Keskväljak 4, Jõhvi 41531

58853686