Dokumendid

Lapse lasteaeda toomiseks või ära võtmiseks on tarvis täita avaldus.

Avalduse blanketid saate alla laadida OpenDocument Text (odt) või siis Adobe Acrobat Reader (pdf) formaadis.

Lapse lasteaeda toomiseks on tarvis täita avaldus lapse vastuvõtmiseks:

Avaldus lasteaeda võtmiseks (PDF)

Avaldus lasteaeda võtmiseks (ODT)
Lapse lasteaiast lahkumiseks on tarvis täita avaldus lahkumise
kohta:
Avaldus lasteaiast lahkumiseks (PDF)

Avaldus lasteaiast lahkumiseks (ODT)

Suvepuhkusele jäämiseks, tuleb esitada avaldus:
Avaldus lapse suvepuhkusele jäämiseks (PDF)

Avaldus lapse suvepuhkusele jäämiseks (ODT)

Toidukordadest vabastamise avaldus:

Toidukordadest vabastususe avaldus (PDF)

Toidukordadest vabastususe avaldus (ODT)

Lasteaia 2017-2020 aasta arengukava

Arengukava 2017-2020(PDF)

Arengukava 2017-2020 kinnitus(PDF)

Arengukava 2017-2020 kinnituse seletuskiri(PDF)

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord.
Volikogu määrus (PDF)

Kohtla-Järve linna määrus nr 12 – Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju põhimäärus.
Määrus nr. 12(PDF)

Kohtla-Järve linna määrus – Sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise kord

Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine KK- 18L

Sotsiaalministri 15.01.2008.a. määrus nr.8 “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

2018.aasta lasteaedade rahuloluküsitluste tagasiside.