LASTEAIA PÄEVAKAVA

 Lasteaia päevakava 

Lasteaia päevakava on paindlik, kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ja õpetaja planeeritud õppe- ja kasvatustegevused. 

Päevakava kohaselt võimaldatakse erivajadustega lapsele uneaeg lapse tervisest ja arengulisest eripärast lähtuvalt. 

Päevakava koostamisel on arvestatud õppekava, lasteaia lahtiolekuaega, laste vanust ja laste individuaalseid vajadusi. 

7.00 – 8.30 Lasteaeda saabumine 

 • • individuaalne töö lastega väikerühmades 
 • • vestlused lastevanematega 
 • • laste vabategevus, mäng 

8.30 – 9.00 Hommikusöök 

9.00 – 10.00 Pedagoogide kavandatud õppe- ja kasvatustegevused 

9.00 – 9.30 sõimerühm 

 • • hommikuringid 
 • • lõimitud tegevused 

10.00 – 10.30 Igapäevatoimingud, ettevalmistused õue minekuks 

9.30 – 10.15 sõimerühm 

10.30 – 12.15 Õues viibimise aeg 

10.20 – 11.30 sõimerühm 

 • • organiseeritud õppe- ja kasvatustegevused (õuesõppe) 
 • • liikumis ja sportlikud tegevused 
 • • jalutus- ja õppekäigud 
 • • vaatlused 
 • • vabategevus, mäng 

12.15 – 12.30 Igapäevatoimingud, ettevalmistus lõunasöögiks 

11.30 – 12.15 sõimerühm 

12.30 – 13.15 Lõunasöök 

12.15 – 12.45 sõimerühm 

13.15 – 14.45 Puhkeaeg 

12.45 – 15.00 sõimerühma uneaeg 

 • • ettevalmistused puhkeajaks 
 • • unejutu kuulamine 
 • • vanema aiarühma puhkeaeg valikuvõimalusega une ja muu vaikse tegevuse vahel 

14.45 – 16.00 Logopeedi ja eripedagoogi individuaalsed tegevused 

 • • tegevused laste valikul ja õpetaja juhendamisel 

16.00 – 16.30 Õhtuoode 

16.30 – 18.00 Valiktegevused ruumis või õues 

 • • huviringid 
 • • individuaalsed tegevused (logopeed, eripedagoog, õpetaja) 
 • • infovahetus lastevanematega 
 • • laste kojusaatmine