Ringid

MUUSIKARING :
Toimub kaks korda nädalas muusikaõpetaja Ivi Puksingu juhendamisel.
Muusikaringi eesmärgiks:
· on äratada huvi muusika, selle kuulamise ja musitseerimise vastu
· pakkuda lapsele mitmekesiseid impulsse loovaks tegevuseks, suhtlemiseks, eneseväljendamiseks, liikumiseks, muusika tindmiseks.
· arendada loovat väljendamisoskust kuulamise, laulmise, muusikariistade käsitsemise ja rütmika abil.

RAHVATANTSURING :
Toimub üks kord nädalas tantsuõpetaja Taivo Aljaste juhendamisel, ringis käivad 6 – 7 aastased lapsed.
Eesmärgiks on :
· rütmitaju arendamine
· rahvatantsu õpetamine
· eesti rahvakultuuriga tutvumine
· suhtlemisoskuse arendamine.