METOODIKAPÄEV KEELEKÜMBLUSLASTEAEDADELE

4. detsembril toimus meie Kirju-Mirju lasteaias Kohtla-Järve Linnavalitsuse Hariduse peaspetsialisti Eha Karuse poolt korraldatud metoodikapäev keelekümbluslasteaedadele, kus osalesid lasteaedade õpetajad, direktorid ja õppealajuhatajad. Alguses esinesid külalistele meie Tõrukese ja Mõmmi rühmade lapsed, kes tekitasid kõikidele mõnusa jõulumeeleolu. Järgnevalt said sõna Kirju-Mirju lasteaia õppealajuhataja Anne Illopmägi ja metoodikakeskuse koordinaator Malle Trummar, kes tegid väikese kokkuvõtte olnust, tehtust ja nähtust. Oma tänusõnad tehtud töö eest ning ka väikese kokkuvõtte esitas linna hariduse peaspetsialist Ehe Karus, kes tegi ka igale lasteaiale väikese jõuluüllatuse. Kuna kohalviibijate kodutööks oli kaasa tuua endavalmistatud jõulukaart, mille sees pidi olema jõulusalm keelekümbluskeeles, siis saime need üheskoos teineteisele ette lugeda ja häid soove soovida. Peale n.ö. ametliku osa said osalejad maitsta jõulusuupisteid ja juua jõulukohvi ning omavahel vestelda. Suured tänud Eha Karusele meeldiva ürituse eest.