OHUTUSÕPPE TULEST TARGEM

15. oktoobril käisid Mesimummide ja Õunakese rühmade lastel külas ida-Virumaa päästekeskuse mehed, kes tutvustasid lastele tulekahju tekkepõhjuseid, lahtise tule ohte, suitsuanduri tööd ja kuhu see paigaldada, ohu korral ruumist väljumist ning hädaabinumbrile 112 helistamist. Päästjad olid eririietuses ja lastele näidati kuidas kiivrit ja hingamisaparaati selga pannakse. Pärast nägid kõik lasteaia lapsed päästeautot nii seest kui väljast.