OHUTUSÕPPE

Täna 14. oktoobril käisid Siilikese ja Krõllide rühmade lastel külas päästeameti töötajad, kes tutvustasid lastele tule ohtlikust ja kuidas sellest hoiduda, pärast said kogu lasteaia pere vaadata  ja tutvuda õues päästeameti autoga.