Tubli õpetaja Malle

10. detsembril toimus meie lasteaia saalis pidulik üritus. Johannes Käisi seltsi juhatuse esimees Aina Alunurm (Jänesselja lasteaia direktor) ja 2 liiget andsid üle Johannes Käisi nimelise preemia meie tublile õpetajale Malle Trummarile. Õpetaja Mallet tulid veel õnnitlema Kohtla-Järve Linnavalitsuse Hariduse peaspetsialist Eha Karus ja oma maja õpetajad. Preemia määratakse Johannes Käisi Seltsi esildise alusel Peri P OÜ poolt aastas detsembris ühele pedagoogile Põlva maakonnast ja ühele pedagoogile Eesti Vabariigist. Õpetaja Malle pälvis selle preemia seetõttu, et tema tööpõhimõtted ja eesmärgid sobituvad Johannes Käisi pedagoogikale: loovus, ettevõtlikkus, tegevuste kavandamine lapse huvidest ja võimetestlähtuvalt, nende kaasamine, rohke isetegemine ja selle eest ka vastutamine, valikute tegemine ning analõõsimine, individuaalne lähenemine igale lapsele, mis on eriti oluline, kui rühmas on erivajadusega lapsi. Lisaks on Malle lasteaia metoodikakeskuse koordinaator, keelekümbluse nõustaja ning ka lasteaias “Rohelise Kooli” eestvedaja.