ÕUNAKESED MEISTERDAVAD LINDUDELE RASVAPALLE

Neljapäeval 23. jaanuaril valmistasid Õunakese rühma lapsed koos õpetajaga linnutoitu, kasutades selleks rasva ja seemneid. Lindudele tulid toredad rasvapallid, mis saab reedel lasteaiahoovis üles riputada. Lapsed said teadmisi, kuidas hoolitseda lindude eest ja hoida loodust.

MÕMMID LINNAPARGIS LINDUDE OTSINGUL

Mõmmi rühma lapsed jalutasid neljapäeval 23.jaanuaril linnaparki, et vaadata, kas nad märkavad seal mõnda lindu, keda lasteaiahoovis märganud ei ole. Linnaparki jõudes said lapsed endale kiletatud töölehed “linnubingo”, kus pidid ristiga ära märkima selle, mida nad näevad. Tore oli lapsi jälgida, kuna kõik täitsid bingot iseseisvalt ja kui mõni märkas, et kaaslasel on mõne pildi peal rist, siis küsiti kohe kus ta seda nägi. Lapsed ei leidnud pargist ühtegi linnu pesakasti ega söögimaja, aga teadsid, et meie lasteaiahoovis on need olemas. Nägime lastega ka veelinde – parte, lapsed vaatasid neid huviga, kuna tiik oli veidi jääs ja pardid kõndisid jää peal. Tiigil partide seas märkasid lapsed ka kajakaid. Peale pikka jalutuskäiku ja vaatlust oli lastel veel jõudu, et mänguplatsil mängida ja sporti teha.

MÕMMID RAAMATUKOGUS

Mõmmi rühma lapsed käisid 22.jaanuaril lasteraamatukogus, kus lapsed said teada, et erinevatel konkurssidel ja võistlustel ei pruugi alati ainult inimesed osaleda. Konkurssidest võivad osa võtta ka raamatud ja üheks selliseks ongi Nukitsa konkurss, kus lapsed valivad endale kõige meeldivama traamatu näiteks illustratsioonide põhjal, ning hääletavad selle poolt. Ka meie Mõmmi rühma lapsed said hääletada endale kõige huvipakkuvama raamatu poolt, kirjutades sedelile raamatu nime, oma nime ja vanuse. Peale hääletamist mängisid Mõmmid koos raamatukogu tädi Kairega lauamängu, imetlesid 3D puslesid ja lihtsalt sirvisid raamatuid.

TEATER.

Teisipäeval 14. jaanuaril käis lastel külas lasteteater Rõõmulill etendusega “Nõiatüdruk Mirell läheb kooli”. Tegemist oli väga õpetliku etendusega, kus sai ka nalja. Lapsed said etenduse käigus kaasa rääkida ja tantsida. Oli väga meeldiv etendus lastele.

Tubli õpetaja Malle

10. detsembril toimus meie lasteaia saalis pidulik üritus. Johannes Käisi seltsi juhatuse esimees Aina Alunurm (Jänesselja lasteaia direktor) ja 2 liiget andsid üle Johannes Käisi nimelise preemia meie tublile õpetajale Malle Trummarile. Õpetaja Mallet tulid veel õnnitlema Kohtla-Järve Linnavalitsuse Hariduse peaspetsialist Eha Karus ja oma maja õpetajad. Preemia määratakse Johannes Käisi Seltsi esildise alusel Peri P OÜ poolt aastas detsembris ühele pedagoogile Põlva maakonnast ja ühele pedagoogile Eesti Vabariigist. Õpetaja Malle pälvis selle preemia seetõttu, et tema tööpõhimõtted ja eesmärgid sobituvad Johannes Käisi pedagoogikale: loovus, ettevõtlikkus, tegevuste kavandamine lapse huvidest ja võimetestlähtuvalt, nende kaasamine, rohke isetegemine ja selle eest ka vastutamine, valikute tegemine ning analõõsimine, individuaalne lähenemine igale lapsele, mis on eriti oluline, kui rühmas on erivajadusega lapsi. Lisaks on Malle lasteaia metoodikakeskuse koordinaator, keelekümbluse nõustaja ning ka lasteaias “Rohelise Kooli” eestvedaja.

JÕULUKUU ÜRITUSED.

17. detsembril sõidavad 4. rühma Tõrukesed ja 6. rühma Mõmmid Rakvere Teatrisse jõuluetendusele ja jõulumaale.

18. detsembril algusega kell 16.30 toimub 3. rühma Sipsikute, 4. rühma Tõrukeste, 6. rühma Mõmmide ja 8. rühma Krõllide jõulupidu õues väikese kuuse juures.

20. detsembril algusega kell 11.00 toimub 1. rühma Tibukeste, 2. rühma Lotte, 5. rühma Mesimummide, 7. rühma Õunakese ja 9. rühma Siilikese jõulupidu õues väikese kuuse juures.

20. detsembril sõidavad 3. rühma Sipsikud ja 8. rühma Krõllid Iisakusse Päkapikumaale.

METOODIKAPÄEV KEELEKÜMBLUSLASTEAEDADELE

4. detsembril toimus meie Kirju-Mirju lasteaias Kohtla-Järve Linnavalitsuse Hariduse peaspetsialisti Eha Karuse poolt korraldatud metoodikapäev keelekümbluslasteaedadele, kus osalesid lasteaedade õpetajad, direktorid ja õppealajuhatajad. Alguses esinesid külalistele meie Tõrukese ja Mõmmi rühmade lapsed, kes tekitasid kõikidele mõnusa jõulumeeleolu. Järgnevalt said sõna Kirju-Mirju lasteaia õppealajuhataja Anne Illopmägi ja metoodikakeskuse koordinaator Malle Trummar, kes tegid väikese kokkuvõtte olnust, tehtust ja nähtust. Oma tänusõnad tehtud töö eest ning ka väikese kokkuvõtte esitas linna hariduse peaspetsialist Ehe Karus, kes tegi ka igale lasteaiale väikese jõuluüllatuse. Kuna kohalviibijate kodutööks oli kaasa tuua endavalmistatud jõulukaart, mille sees pidi olema jõulusalm keelekümbluskeeles, siis saime need üheskoos teineteisele ette lugeda ja häid soove soovida. Peale n.ö. ametliku osa said osalejad maitsta jõulusuupisteid ja juua jõulukohvi ning omavahel vestelda. Suured tänud Eha Karusele meeldiva ürituse eest.

ROBOTEXIL

  1. detsembril käisid lõbusad Mõmmid ja targad Tõrukesed Tallinnas Saku Suurhallis Robotexil. Meeskondi oli küllaltki palju ja kisa-kära päris korralik. Kuna lapsed olid oma projektiga juba piisavalt kaua tegelenud, siis neid see ümbritsev melu ei seganud. Lapsed esitasid oma projekti/väljakutse mentorile nii hästi kui oskasid ning näitasid kõik asjad ette. Kui esitlus tehtud ja kõikidele vastatud, kutsuti meeskonnad ka suurele lavale, et anda kätte diplomid ning riputada kaela medal. Lisaks said lapsed lavalt ära minnes suu magusaks. Oleme jälle ühe huvitava kogemuse võrra rikkamad.