Lasteaiast

Eestikeelsele haridusele üleminek

Eesmärk eestikeelsele õppele üleminekul on pakkuda kõigile Eesti lastele, olenemata emakeelest, võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Kõigi Eesti koolide ja lasteaedade üleviimine eesti keelele on laste ja noorte endi huvides, kuna eestikeelne õppetöö aitab lastel ja noortel lõimuda Eesti kultuuri- ja väärtusruumi, nii et nad ei kaota oma identiteeti, kuid laiendavad oma valikuvõimalusi. Ühtne eestikeelne haridusruum annab kõigile lastele ja noortele paremad võimalused edasi õppimiseks ning meelepärase töö ja tegevuse leidmisel tulevikus. Eestikeelne haridus toetab Eesti riigiidentiteedi kujunemist, suurendab ühiskonna sidusust ning vähendab nii hariduslikku kui ka sotsiaalmajanduslikku segregatsiooni.

Vastuvõtuinfo ja avalduseblanketid asuvad kodulehel –
 
 

Kirju-Mirju Lasteaia kõige vahvamad ettevõtmised on saanud alguse laste ideedest

“Meie lasteaed osaleb üle-eestilises rahvatervise kampaanias Taimne Teisipäev. Programm toetab õpilaste tervislike toitumisharjumuste kujunemist haridustee osana.” https://taimneteisipaev.ee/koolid-ja-lasteaiad

 

kiusamisest-vabaks_234x88 bänner

 

 

 

 

 

 

 • Alates 2002 aastast Keelekümbluslasteaed
 • Alates 2008. aastast Tervist Edendav Lasteaed
 • Alates 2009. aastast osaleb projektis “Ettevõtlik Kool/Lasteaed”
 • Alates 2010. aastast osaleb MTÜ Lastekaitse Liidu projektis “Kiusamisest vaba lasteaed”
 • Alates 2013. aasta sügisest omab “Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused – standardi” alusel tiitlit “Ettevõtlik Lasteaed”.
 • 24. oktoobril 2013.a. Tallinnas toimunud keelekümbluskonverentsil tunnustati lasteaeda keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga “Keelekümblusasutus 2013” eestvedamise ja juhtimise valdkonnas.
 • 9. detsembril 2016.a. Tallinnas toimunud Tartu Ülikooli eetikakeskuse konverentsil “Koolielu väärtusvalikud” omistati lasteaiale tiitel “Hea lasteaia rajaleidja”
 • 12. oktoobril 2017.a. Haapsalus toimunud Haridusfestivalil omistati lasteaiale haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” poolt ettevõtliku õppe Hõbestandard.
 • 21. novembril 2017.a. andis Tartu Ülikooli eetikakeskus väärtuskasvatuse konverentsil lasteaiale üle “Hea lasteaia edendaja” tiitli süsteemse väärtuskasvatuse eest.
 • Alates 2018. aasta sügisest osaleb projektis Roheline Kool.
 • 05.06.2020.aastal omistati Rohelise Kooli programmi tunnustus “Roheline Lipp”
 • 30.09.2021 omistati lasteaiale Ettevõtliku Kooli hõbetaseme kvaliteedimärgis
 • 2022. aasta juunis Rohelise Kooli tunnustus “Roheline Lipp”
 • 15.03.2024 HTM-i saalis toimunud aasta keeleteo konkursi lõpuaktusel anti üle ka 2023. aasta keelekümbluse kvaliteediauhinnad, millest ühe sai Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju kategoorias “Õpe ja kasvatus”

Parim viis häid lapsi kasvatada on teha nad õnnelikuks.
( O. Wilde )

Lisa kommentaar