Lasteaiast

 


Vastuvõtuinfo ja avalduseblanketid asuvad kodulehel –
 
 

Kirju-Mirju Lasteaia kõige vahvamad ettevõtmised on saanud alguse laste ideedest

“Meie lasteaed osaleb üle-eestilises rahvatervise kampaanias Taimne Teisipäev. Programm toetab õpilaste tervislike toitumisharjumuste kujunemist haridustee osana.” https://taimneteisipaev.ee/koolid-ja-lasteaiad

 

kiusamisest-vabaks_234x88 bänner

 

 

 

 

 

 

 • Alates 2002 aastast Keelekümbluslasteaed
 • Alates 2008. aastast Tervist Edendav Lasteaed
 • Alates 2009. aastast osaleb projektis “Ettevõtlik Kool/Lasteaed”
 • Alates 2010. aastast osaleb MTÜ Lastekaitse Liidu projektis “Kiusamisest vaba lasteaed”
 • Alates 2013. aasta sügisest omab “Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused – standardi” alusel tiitlit “Ettevõtlik Lasteaed”.
 • 24. oktoobril 2013.a. Tallinnas toimunud keelekümbluskonverentsil tunnustati lasteaeda keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga “Keelekümblusasutus 2013” eestvedamise ja juhtimise valdkonnas.
 • 9. detsembril 2016.a. Tallinnas toimunud Tartu Ülikooli eetikakeskuse konverentsil “Koolielu väärtusvalikud” omistati lasteaiale tiitel “Hea lasteaia rajaleidja”
 • 12. oktoobril 2017.a. Haapsalus toimunud Haridusfestivalil omistati lasteaiale haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” poolt ettevõtliku õppe Hõbestandard.
 • 21. novembril 2017.a. andis Tartu Ülikooli eetikakeskus väärtuskasvatuse konverentsil lasteaiale üle “Hea lasteaia edendaja” tiitli süsteemse väärtuskasvatuse eest.
 • Alates 2018. aasta sügisest osaleb projektis Roheline Kool.
 • 05.06.2020.aastal omistati Rohelise Kooli programmi tunnustus “Roheline Lipp”
 • 30.09.2021 omistati lasteaiale Ettevõtliku Kooli hõbetaseme kvaliteedimärgis
 • 2022. aasta juunis Rohelise Kooli tunnustus “Roheline Lipp”
 • 15.03.2024 HTM-i saalis toimunud aasta keeleteo konkursi lõpuaktusel anti üle ka 2023. aasta keelekümbluse kvaliteediauhinnad, millest ühe sai Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju kategoorias “Õpe ja kasvatus”

Parim viis häid lapsi kasvatada on teha nad õnnelikuks.
( O. Wilde )

Lisa kommentaar