Mesimummide tegemised mais.

Kirju – Mirjust sirguvad raamatukogulapsed.

Lasteraamatukogu projekt “Hiir Hulda Kirju-Mirju lasteaias” jõudis lõpule. Sügisel istutatud raamatu-puud on saanud endale värvikireva kuue. Seitsme kuu jooksul lugesid õpetajad Mesimummide ja Sipsiku rühmas lastele ette hiir Hulda poolt toodud lasteraamatuid. Tore, et sel keerulisel karantiiniajal leidsid raamatud tee lasteni.

Mesimummide katsepeenar.

Mesimummi rühma lapsed otsustasid rajada endale väikese katsepeenra. Õpetajad muretsesid külvikoti, mulla ja seemned. Külvikotti sai valatud suur kotitäis musta mulda. Lapsed panid mulda salati-, redise- ja peediseemneid ning valget ja punast sibulat. Nüüd on vaja iga päev kasta ja oodata, millal seemneist taimed võrsuvad ning neid maitsta saab. Ise kasvatan – ise saagi saan!

SEPTEMBER 2019.A.

KRÕLLID SEPTEMBRIS

Septembrikuus tegelesid Krõlli rühma lapsed palju liikumise ja liiklusega. Toimusid mitmed õppekäigud linnatänavatel ja mere ääres. Samuti toimus ka jooksupäev, mis nakatas hasardiga nii lapsi kui täiskasvanuid.

Õppekäikudel otsisime sügist ja kinnitasime kõiki neid asju, mida eelnevalt rühmas teada saime – seen ja seeneosad, sügislilled, erinevad puud, ilmatunnused, liiklemisreeglid jne… Lapsed olid elevil ja rõõmsad. Kõik teadsid kuidas ületada sõiduteed, leidsid üles pihlaka ja kase, tundsid kastanit, oskasid nimetada seenejalga ja seenekübarat. Tundsime liikumisest rõõmu ja nautisime ilusat sügiseilma.  

Koos vanematega täitsid lapsed iga päev, nädala jooksul, liikumiskalendrit, mis muutus nii tähtsaks, et vanemad pidasid vajalikuks helistada ja teavitada, kui lapsel hommikul märkimine meelest oli läinud. Kõigi kahjuks ilmnes aga kokkuvõtete tegemisel, et enamus lapsi tuleb lasteaeda autoga ja liigub suhteliselt vähe. Leppisime lastega kokku, et nad meenutavad emmedele-issidele liikumise tervislikkust ja tähtsust ning võimalusel saab ka auto endale puhkepäeva.

SPORDINÄDAL KIRJU- MIRJUS

23.-30.09. toimus juba viiendat korda kõigis EL-u liikmesriikides Euroopa spordinädal. Selles ürituses osales ka meie lasteaed kõikide rühmadega. Nädal oli ära planeeritud ja sisustatud erinevate spordiüritustega: käimispäev, matkapäev, orienteerumine, jooksupäev ja väljasõit Toila parki. 30. septembril kogunes terve lasteaed lipuväljakule kus pidulikult lõpetati spordinädal ning autasustati tublisid osalejaid.

Mõmmid sorteerivad prügi

Kokkuvõte septembrist 7.rühm

MESIMUMM

TÕRUKESTE KEVADISED TOIMETUSED

Käes on kevad ja viimane aeg on teha oma kevadkülvid. Tõrukese rühma lapsed külvasid suvelillede seemneid ja istutasid ümber toalilli. Lastele meeldis rohkem seemnete külvamine kui taimede istutamine. Tore oli see, et poistel oli tegevuse üle suur huvi ja nad uurisid ja küsisid rohkem kui tüdrukud. Nüüd tuleb oodata taimede sirgumist ja hiljem saame need õue istutada.

APRILLIKUU LÕPU TEGEMISED

TEATRIPÄEV:

Teisipäeval 23. aprillil kell 11.00 tuleb lastele külla Hea tuju teater nukuetendusega “Minu päev lasteaias”, pileti hinnaks 2,5 eurot.

22.04. – 26.04.2019.a. SÜDAMENÄDAL LASTEAIAS:

ESMASPÄEV: 22.04.

1. Kell 8.20 rütmiline hommikuvõimlemine kõikides rühmades

2. Vestlus lastega “Mis on südamele tervislik ja kasulik”

TEISIPÄEV: 23.04.

1. Matk lastega linnaparki terviseradadele, võimlemine terviseraja vahenditega, 5 – 7 aastased.

2. Liikumismängud lasteaia õuealal, 3 – 4 aastased.

KOLMAPÄEV: 24.04.

1. Merepidu saalis, oskused kuidas käituda veekogude ääres ohutult, ka meretuul on südamele kasulik.

2. Liikumismängud lasteaia hoovis, orienteerumine.

NELJAPÄEV: 25.04.

1.Matk lastega Metsaparki terviseradadele, võimlemine terviseraja vahenditega, 5 – 7 aastased.

2. Pallimängud lasteaia õuealal, 3 – 4 aastased.

REEDE: 26.04.

1 Kogu lasteaia pere kevadjooks ümber lasteaia maja ja sportlikud mängud õues.

LAK ÕPPEPÄEV:

LAK õppepäeval 24. aprillil keelekümblusrühmade lapsed viivad koos õpetajatega saalis läbi merepeo.

ORIENTEERUMIS PÄEV VOKAS:

24. aprillil sõidavad 5. rühma Mesimummud Voka lasteaia Naksitrallidele külla, et koos läbida orienteerumisseiklusrada.

JALGPALLIPÄEV SLAAVI PÕHIKOOLIS:

25. aprillil lähevad Tõrukese, Mõmmi, Mesimummi ja Õunakese rühmade lapsed Slaavi Põhikooli spordisaali jalgapalli mängima.

 

METOODIKA KESKUSE TEGEMISED

METOODIKA KESKUSE TEGEMISED

2014.aasta septembris avati Kohtla-Järve lasteaias Kirju-Mirju eesti keele piirkondlik metoodikakeskus, kuhu saavad pöörduda kõik Ida-Virumaa lasteaiad, kel on huvi metoodikakeskuses toimuva tegevuse vastu. Keskuse eesmärgiks on pakkuda lasteasutuste eesti keele ja eesti keeles õpetavatele õpetajatele koostöövõimalusi: korraldades töötubasid ja koolitusi ning õppekäike teistesse lasteaedadesse, soetades ja laenutades metoodilist kirjandust ja õppematerjale ning toetadades õpetajate nõustamistegevust.

Üritused on suunatud erinevatele sihtrühmadele: eesti keele õpetajad, keelekümblusõpetajad, muusika- ja liikumisõpetajad ning eelmisest aastast alates liitusid keskusega ka pilootprojekti “Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas” õpetajad. Kõige enam on osalejaid koolitustel ja väljasõitudel, sest õpetajatele meeldivad need üritused, kus on praktilist tegevust ja saab omavahel suheldes kogemusi vahetada ning oma tööks uusi ideid ja mõtteid koguda.

Töötubade ja seminaride teemad on valitud ühiselt koos õpetajatega, lähtudes nende soovidest ja vajadustest. Kuulatakse pedagoogide töökogemuslikke ettekandeid ja edulugusid, arutletakse ja püütakse leida lahendusi töös esinevatele probleemidele.

Igal aastal saavad meie lasteaiad juurde ka uusi õppematerjale, mida jaotatakse vastavalt Sihtasutuse Innove poolsele jaotuskavale. Koos uute materjalidega toimuvad ka õppepäevad, kus selgitatakse ja näidatakse kuidas antud mänge tuleks ja saaks kasutada. Nii lastele kui ka õpetajatele meeldivad ,,Jutupliiatsid” ning õpetajate soove arvestades muretseti keskusesse veel lisakomplekte , mis kõik on välja laenutatud ja kasutusel lastele eesti keele õpetamiseks.

Metoodikakeskuse korraldatavates tegevustes osalevad lasteaiaõpetajad aktiivselt, on suurenenud materjalide laenutamise hulk ja sagedus. Keskuses on praegu arvel 363 erinevat raamatut, mängu ja õppevahendit.

Malle Trummar

metoodikakeskuse koordinaator

Mõõdame lume paksust lasteaia hoovis

Kuna antud aastal on ilmataat meid õnnistanud ilusa koheva lumega, siis otsustasid Mesimummi lapsed mõõta lasteaia hoovis lumepaksust. Erinevatest kohtades mõõtmise tulemusteks olid ikka kõllalt suured erinevused, kus natuke vähem lund seal saadi 36 cm ja kus rohkem seal kuni 80 cm.Sel talvel me küll ei saa kurta lume puuduse üle.

Looduse talvine elu

Jaanuaris käisid Mõmmi, Mesimummi, Tõrukese, Õunakese ja Siilikes rühmade lapsed Kauksis tutvumas looduse talvise eluga. Programmi käigus vaatlesid lapsed talvist loodust, uurisid käesoleva aasta talvise ilma eripära ja sellest tingitud muutustega. Lastele räägiti talve mõjudest loodusele, matka käigus jälgiti jäljekirja ja uuriti kellele need jäljed kuulusid. Kuna tänavu aasta on meie kandis väga palju lund ja loodus on ilus valge, siis lastele oli huvitav ja talvine, lumine Peipsi järv. Päevad olid väga sisukad ja lastele õpetlikud. Matka käigus käisid lapsed ka loomadele, lindudele süüa viimas.

SIPSIKUTE TEGEMISED MÄRTSIS

VETEEMA KÜLASKÄIK SIPSIKUTE RÜHMAS

Lasteaeda külastab Vete-ema, kes rääkis taimedest ja loomadest, kelle elu on tihedalt seotud veega. Vee ringkäigu keerulist teekonda looduses selgitatati läbi mängu. Veepiisa liikumist uurisime mänguga „Veeosakese teekond“ kus tuli otsida sobivaid kaarte ja värvida igas punktis peatudes üks vihmapiisk. Ta tutvustas vee ringkäigu keerulist teekonda looduses. Räägiti erinevatest taimedest ja loomadest, kelle elu on tihedalt seotud veega.
Kaasas oli ka kopra topis, saime silitada ja katsuda ning teada palju kopra iseloomulikest käitumisharjumustest ja tegevustest.
Vete-ema tegevuse kaudu teavad lapsed erinevaid vee loomi ja taimi. Ühtlasi saime teada ka, et kevadet saab seostada suurema vee tekkimisega. Läbi veepiisa tegevuste saab laps aru, kuidas vesi looduses ringleb.