TÕRUKESTE KEVADISED TOIMETUSED

Käes on kevad ja viimane aeg on teha oma kevadkülvid. Tõrukese rühma lapsed külvasid suvelillede seemneid ja istutasid ümber toalilli. Lastele meeldis rohkem seemnete külvamine kui taimede istutamine. Tore oli see, et poistel oli tegevuse üle suur huvi ja nad uurisid ja küsisid rohkem kui tüdrukud. Nüüd tuleb oodata taimede sirgumist ja hiljem saame need õue istutada.

METOODIKA KESKUSE TEGEMISED

METOODIKA KESKUSE TEGEMISED

2014.aasta septembris avati Kohtla-Järve lasteaias Kirju-Mirju eesti keele piirkondlik metoodikakeskus, kuhu saavad pöörduda kõik Ida-Virumaa lasteaiad, kel on huvi metoodikakeskuses toimuva tegevuse vastu. Keskuse eesmärgiks on pakkuda lasteasutuste eesti keele ja eesti keeles õpetavatele õpetajatele koostöövõimalusi: korraldades töötubasid ja koolitusi ning õppekäike teistesse lasteaedadesse, soetades ja laenutades metoodilist kirjandust ja õppematerjale ning toetadades õpetajate nõustamistegevust.

Üritused on suunatud erinevatele sihtrühmadele: eesti keele õpetajad, keelekümblusõpetajad, muusika- ja liikumisõpetajad ning eelmisest aastast alates liitusid keskusega ka pilootprojekti “Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas” õpetajad. Kõige enam on osalejaid koolitustel ja väljasõitudel, sest õpetajatele meeldivad need üritused, kus on praktilist tegevust ja saab omavahel suheldes kogemusi vahetada ning oma tööks uusi ideid ja mõtteid koguda.

Töötubade ja seminaride teemad on valitud ühiselt koos õpetajatega, lähtudes nende soovidest ja vajadustest. Kuulatakse pedagoogide töökogemuslikke ettekandeid ja edulugusid, arutletakse ja püütakse leida lahendusi töös esinevatele probleemidele.

Igal aastal saavad meie lasteaiad juurde ka uusi õppematerjale, mida jaotatakse vastavalt Sihtasutuse Innove poolsele jaotuskavale. Koos uute materjalidega toimuvad ka õppepäevad, kus selgitatakse ja näidatakse kuidas antud mänge tuleks ja saaks kasutada. Nii lastele kui ka õpetajatele meeldivad ,,Jutupliiatsid” ning õpetajate soove arvestades muretseti keskusesse veel lisakomplekte , mis kõik on välja laenutatud ja kasutusel lastele eesti keele õpetamiseks.

Metoodikakeskuse korraldatavates tegevustes osalevad lasteaiaõpetajad aktiivselt, on suurenenud materjalide laenutamise hulk ja sagedus. Keskuses on praegu arvel 363 erinevat raamatut, mängu ja õppevahendit.

Malle Trummar

metoodikakeskuse koordinaator

AABITSAPIDU

Esmaspäeval 3. septemberil toimus 5. ja 7. rühmade lastele aabitsa pidu saalis, kus lasteraamatukogust tädi Kaire tutvustas lastele erinevaid aabitsaid. Külla tulid lastele ka kuked Kikk ja Kokk, kes tutvustasid lastele koolikoti sisu, mängisid ja tantsisid lastega, lõpuks kinkisid igale rühmale Kalaaabitsa.
Avaldatud 04.09.2018.a.