Rubriigiarhiiv: Meie tegemised

Pea Peale Pööratud päev Krõlli rühmas

 
✨Õpetaja rolli astus Hendrik, kes tutvustas lastele toiduaineid, millega saab mune värvida.
 

Hariduskopteri Pea Peale Pööratud nädal pakub ainulaadset võimalust kogeda haridust uuel ja põnevamal viisil, rakendades uuenduslikke õpetamis- ja õppimismeetodeid, mis teevad õppetunnid tõhusamaks ja kaasahaaravamaks.

Sel nädalal vahetuvad tavapärased rollid:

  • Õpilased astuvad õpetaja rolli, juhendades teisi.
  • Õpetajad võtavad mentorite ja vaatlejate rolli, toetades õpilasi nende uues rollis.
  • Lapsevanemad saavad külalisõpilasteks, avastades oma laste õppemaailma uuest vaatenurgast.

Pea Peale Pööratud päev Mõmmi rühmas

✨Nestor ja Nelson koos oma emaga viisid läbi hommikuringi/hommikuvõimlemist.
✨Anastasiya koos oma emaga meisterdasid lastega vahvad tibud.

 

Hariduskopteri Pea Peale Pööratud nädal pakub ainulaadset võimalust kogeda haridust uuel ja põnevamal viisil, rakendades uuenduslikke õpetamis- ja õppimismeetodeid, mis teevad õppetunnid tõhusamaks ja kaasahaaravamaks.

Sel nädalal vahetuvad tavapärased rollid:

  • Õpilased astuvad õpetaja rolli, juhendades teisi.
  • Õpetajad võtavad mentorite ja vaatlejate rolli, toetades õpilasi nende uues rollis.
  • Lapsevanemad saavad külalisõpilasteks, avastades oma laste õppemaailma uuest vaatenurgast.

Ülekäigurada

Tänu lasteaia hoolekogu ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse koostööle on Pärna tänava poole
ilmunud uus ülekäigurada.
Kirju-Mirju lasteaed tänab oma panuse eest ülekäiguraja loomisel Kohtla-Järve linnavalitsuse ametnikke Aleksandr Keivabu ja Ülle Lepassaar’ t ning lasteaia hoolekogu liiget Risto Pikver’ it.
Lasteaed pöörab erilist tähelepanu liikluskasvatusele ja ohutule liiklemisele tänaval.
Anname lastele eeskuju ning ületame teed selleks ettenähtud kohas! ????

Keeleteo tänuüritus

Täna tunnustati Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis 2023. aasta parimaid keeletegusid ning anti üle ka keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnad, millest ühe pälvis Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju, valdkonnas “õpe ja kasvatus”.

Emakeelepäev

Täna tähistasid Mõmmi ja Mesimummi rühma lapsed ühiselt emakeelepäeva. ????
Õpetajad olid koostöös lastevanematega teinud eeltööd – lastel oli selge, mis on emakeel ning et igal inimesel võib emakeel erinev olla. Ürituse käigus mängiti sõnade äraarvamise mängu, lauldi laule, loeti luuletusi ja tantsiti.