Külalised Tabasalu lasteaiast

17.06, käisid Kirju-Mirju lasteaias külalised Tabasalu lasteaiast Tibutare. Külastuse eesmärgiks oli kuulata meie lasteaia parimaid praktikaid ettevõtlikkusõppest ning hõbetaseme kvaliteedimärgise saavutamisest 🙂
Külalised käisid ka majas ringi, vaatasid rühmi ja õueala.
Tabasalu lasteaia õpetajatele ja töötajatele meeldisid väga meie ilusad ja värvilised rühmaruumid, nad tänasid lahkudes sooja vastuvõtu ning toredate kogemuste jagamise ees 🙂

Pea Peale Pööratud päev

30. maist – 5. juunini käivitas Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) koos Ettevõtliku Kooli ja Hariduskopteriga esmakordselt üle-maakondliku Pea Peale Pööratud (PPP) klassiruumi nädala. Nädala eesmärgiks oli maakonna koolides ja lasteaedades vahetada rolle, kus õpilastest saavad õpetajad, õpetajatest mentorid ja vaatlejad, lastevanematest aga külalisõpilased oma lapsele.
Ka meie lasteaia Krõlli rühm võttis 31.05 sellest üleskutsest osa. Laste vahel oli ära jagatud, millist tegevust nad õpilastele (vanematele) seletavad ja läbi viivad. Oli ääretult emotsioonirikas päev. Vanematel oli nii põnev sukelduda lapsepõlve (ja ega see rolli vahetamine väga lihtne ei olnudki) ning lastel oli väga uhke tunne tegevuste lõppedes.
Kokkuvõtteks võib öelda, et selliseid päevi võiks olla rohkem. Lapsed saavad eduelamuse, vanemad ja õpetajad uue kogemuse ning seeläbi õpitakse teineteisest paremini aru saama. Sellised kohtumised soodustavad lasteaia ja lastevanemate koostööd, mõistmist ning ka läbisaamist.

Külalised

8.rühmal käisid külas täna Evelyn Danilov ja Kristiine Agu, et tänada neid ilusate portreede eest, mida lapsed südamega joonistasid. 🥰
Joonistused on üleval meie lasteaia väravatel.

#takemeoutweek 16.05 – 20.05.2022.a.

5.rühma kunstitöö õues – ”Kivimosaiik” 

8.rühm istutas maisiistikuid! 🤩

 

 

 

 

 

 

 

 

5.rühma õuetegevus – ,,Leia kolm söödavat taime meie õuealalt!”🌿

 

 

 

 

 

8.rühm – Putukate otsimine luupidega 🐌🐜🐛

 

 

 

 

 

 

 

 

9.rühm – valmistas ette istutuskasti maasikataimedele🍓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ja 9.rühm käisid uue spordihoone jalgpalliväljakul Spordipäeval, mida korraldas Jalgpallikool Alliance ⚽️🤸‍♀️🤸‍♂️🤾‍♀️

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipsikute rühma lapsed uurisid luubiga loodust. Nora ja Mark leidsid mardika ja kärbse, mida oli lastel eriti põnev läbi luubi vaadata.

 

 

 

 

 

#takemeoutweek