Info/Dokumendid

  • Lapse toidukulu päevamaksumuseks sõimerühmas on 1.80 €.
  • Lapse toidukulu päevamaksumuseks lasteaiarühmas on 2.00 €.
  • Lapse osalustasu 36,25€ kuu.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41 § 2

https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv

Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% ulatuses ja
kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.

https://www.riigiteataja.ee/akt/408062022010?fbclid=IwAR1aUlfm2Cgk3QKCcef7IVLs7sNbR15FAkzktpj3R0g8hZx5i0R5edTR3WA


Lapse lasteaeda toomiseks või ära võtmiseks on tarvis täita avaldus.

  • Lapse lasteaeda toomiseks on tarvis täita avaldus lapse vastuvõtmiseks:

Avaldus lasteaeda võtmiseks (PDF)

Avaldus lapse lasteaeda vastuvõtmiseks (docx)

  • Lapse lasteaiast lahkumiseks on tarvis täita avaldus lahkumise
    kohta:

Avaldus lasteaiast lahkumiseks (PDF)

Avaldus lasteaiast lahkumiseks (docx)

  • Suvepuhkusele jäämiseks, tuleb esitada avaldus:

Avaldus lapse suvepuhkusele jäämiseks (PDF)

Avaldus lapse suvepuhkusele jäämiseks (docx)

  • Toidukordadest vabastamise avaldus:

Toidukordadest vabastamise avaldus (PDF)

Toidukordadest vabastamise avaldus (docx)

Lasteaia 2020 – 2023 aasta arengukava

https://www.riigiteataja.ee/akt/414082020014

https://www.riigiteataja.ee/akt/414082020014

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord.
Volikogu määrus (PDF)

Kohtla-Järve linna määrus nr 12 – Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju põhimäärus.
Määrus nr. 12(PDF)

Kohtla-Järve linna määrus – Sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise kord

Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine KK- 18L

Sotsiaalministri 15.01.2008.a. määrus nr.8 “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

2018.aasta lasteaedade rahuloluküsitluste tagasiside.

Lisa kommentaar