Järelvalve

Haldusjärelvalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium

Kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088

E-Post: hm@hm.ee

Telefon: 7350222


Haridus- ja Teadusministeeriumi korruptsiooni ennetamise koordineeriv isik:

Nimi: Hille Voolaid

Telefon: 7350109

e-post: Hille.Voolaid@hm.ee
Viimati muudetud 23.10.2018.a.

Teenistusliku järelvalvet teostab Kohtla-Järve Linnavalitsus:

www.kohtla-jarve.ee/uldinfo