Järelvalve

Haldusjärelvalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium

Kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088

E-Post: hm@hm.ee

Telefon: 7350222


Haridus- ja Teadusministeeriumi korruptsiooni ennetamise koordineeriv isik:

Nimi: Hille Voolaid

Telefon: 7350109

e-post: Hille.Voolaid@hm.ee
Viimati muudetud 23.10.2018.a.

Teenistusliku järelvalvet teostab Kohtla-Järve Linnavalitsus:

www.kohtla-jarve.ee/uldinfo


 

Teenistuslik järelevalve viidi lasteaias läbi Kohtla-Järve Linnavalitsuse 16. jaanuari 2024. a korralduse nr 20 “Teenistusliku järelevalve teostamine Kohtla-Järve Lasteaias Kirju-Mirju” (muudetud 27. veebruari 2024. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldusega nr 108) alusel 22. jaanuarist kuni 2. veebruarini 2024. aastal.
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 26. märtsi 2024. a korralduse nr 139 „Kohtla-Järve Lasteaia Kirju-Mirju teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine.“ Teenistusliku järelevalve tulemusel koostatud ettepanekud ning ettekirjutused lasteaia direktori kohusetäitjale kuuluvad Avaliku teabe seaduse alusel avalikustamisele.

Kirju-Mirju teenistusliku järelevalve ettepanekud ja ettekirjutused