Andmed lasteaia kohta

ANDMED LASTEAIA KOHTA:

Teeninduspiirkond: Kohtla-Järve linn

Lasteaed võtab vastu: lapsi vanuses 1a.6k. – 7 a.

Lasteaias töötab: 9 rühma neist 2 sõimerühma, 4 aiarühma,  3 keelekümblusrühma

Lasteaia töökeel: eesti keel

Normatiivne kohtade arv: 168

Finantseerimisallikad: lasteaia eelarve, mis koostatakse Kohtla-Järve Linnavolikogu poolt.

– lastevanemate tasu:

* toidukulu tasu

* lastevanemate osalustasu

Lasteaed on asutatud 1970. aasta veebruaris ja kõik need aastad tegutsenud lasteasutusena.

Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav

www.kohtla-jarve.ee/lasteaiad

Alates 2008. aasta juuni kuust kuulub lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.