Andmed lasteaia kohta

Teeninduspiirkond: Kohtla-Järve linn

Lasteaed võtab vastu: lapsi vanuses 1a.6k. – 7 a.

Lasteaias töötab: 9 rühma neist 3 sõimerühma, 4 aiarühma,  2 keelekümblusrühma

Lasteaia töökeel: eesti keel

Normatiivne kohtade arv: 168

Finantseerimisallikad:

  • lasteaia eelarve, mis koostatakse Kohtla-Järve Linnavolikogu poolt.
  • lastevanemate tasu (toidukulu tasu ja osalustasu)

Lasteaed on asutatud 1970. aasta veebruaris ja kõik need aastad tegutsenud lasteasutusena.

Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav

www.kohtla-jarve.ee/lasteaiad

Alates 2008. aasta juuni kuust kuulub lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.