Ringid

MUUSIKARING :
Toimub kaks korda nädalas muusikaõpetaja Ivi Puksingu juhendamisel.
Muusikaringi eesmärgiks:
· on äratada huvi muusika, selle kuulamise ja musitseerimise vastu
· pakkuda lapsele mitmekesiseid impulsse loovaks tegevuseks, suhtlemiseks, eneseväljendamiseks, liikumiseks, muusika tundmiseks.
· arendada loovat väljendamisoskust kuulamise, laulmise, muusikariistade käsitsemise ja rütmika abil.

RAHVATANTSURING :
Toimub üks kord nädalas tantsuõpetaja Taivo Aljaste juhendamisel, ringis käivad 6 – 7 aastased lapsed.
Eesmärgiks on :
· rütmitaju arendamine
· rahvatantsu õpetamine
· eesti rahvakultuuriga tutvumine
· suhtlemisoskuse arendamine.

LIIKUMISRING:

Toimub kaks korda nädalas liikumisõpetaja Liivi Rudnevi juhendamisel.

Liikumisringi eesmärgiks:

* äratada huvi liikumise vastu

* pakkuda lapsele mitmekesiseid tegevusi , suhtlemiseks, eneseväljendamiseks, liikumiseks.

JALGPALL

Toimub 2 korda nädalas esmaspäeval ja kolmapäeval kell 13.00 – 13.30 lasteaia saalis, kevadel ja sügisel lasteaia õues spordiplatsil. Osalevad lapsed alates 4. eluaastast lapsevanema avalduse alusel.

Jalgpalliringi eesmärgiks on:

* arendada lastes liikumist, õpetades jalgpalli mängima

* süvendada koostööd, sõbraliku suhtumist kaaslastesse

* tugevdada laste tervist

Huviringi eest tasub lapsevanem vastavalt huviringi läbiviija  MTÜ SK ZENIT  esitatud arvele.

Seoses Covid 19 viirusega jalgpalliringi momendil ei toimu