LOTTE RÜHMA KEVAD

LOTTE RÜHMA KEVAD

Kevad on käes ja meie rühma lapsed

on suureks saanud. Nad on saanud

selgeks viisakusreeglid ja kasutavad neid.

Samuti on suur saavutus selles, et ükski

laps ei kasuta enam mähkmeid. Nad

käivad kõik potil. Teevad seda meeleldi.

See on meie rühma edulugu.