Tööplaan

Seoses hetkeolukorraga ei toimu keskuses suuremaid ühisüritusi ega kogunemisi.Õpetajad saavad tagastada ja laenutada raamatuid ja õppematerjale. Kokkusaamist soovivatel õpetajatel palun kindlasti eelregistreerida – püüame vältida rohkeid kontakte.

VEEBRUAR 2021.A.

Toimuvad metoodikakeskuse tööd tutvustavad teabepäevad. Üritused on eelregistreeritud ja toimuvad väikestes gruppides. Teave on edastatud uutele liitujatele personaalselt.

Individuaalnõustamised:

16.02. 2021. – 13.00 – 16.00 ja 14.30 – 16.00

22.02.2021. – 10.00 – 11.30 ja 13.00 – 14.30

APRILL  2021.A.

19.aprill  kell 9.00 – 16.15      –  Veebikoolitus “Kõnepuuded, kõne arendamine koolieelses eas”  koolitaja  Kadi Luhanenok. Registreerimine kodulehel, vali õige koolitus.

27. aprill  kell 10.00 – 10.30  LAK-õppekuu üritus  veebiseminar “Metoodikakeskus  – meie ühine kohtumispaik”. Ülevaade keskuse tööst, küsimustele vastamine. Registreerimine kodulehel, vali õige koolitus.

4 aprill ja 23 aprill  kell 9.00 – 15.00  – individuaalnõustamised ja kohtumised õpetajatega. registreeruda mallemk@online.ee

MAI  2021.A.

5; 17  ja  27. mai  kell 9.00 – 15.00  –  individuaalnõustamised ja kohtumised õpetajatega. registreeruda mallemk@online.ee

19. mai  kell  13.00 – 15.00   –  Veebiseminar “Keelekümbluse põhimõtted, töö keelekümblusrühmas”. Registreerimine kodulehel.