Tegevuste kokkuvõte

ÜLEVAADE METOODIKAKESKUSE 2020.a. TEGEMISTEST!

2020.aasta oli kahjuks metoodikakeskuses vaikne ja üritusi toimus seoses piirangutega väga vähe. Kokku toimus meil 6 üritust, kus osales kokku 113 õpetajat. Toimus 1 koolitus, 1 töötuba, 2 väljasõitu ja 2 lahtiste uste päeva.

Kevadel jõudsime teha väljasõidu Tallinna, kus kõigepealt külastasime õpetajatega lasteaeda ,,Täheke” ja seejärel martsipanimuuseumi. Lasteaias saime tutvuda majaga ja vestelda õpetajatega ning lisaks oli meil ka väike (4 tundi) koolitus, mille viis läbi Lea Maiberg. Lea rääkis oma tööst, tegi lastega tegevust ja tutvustas oma kabineti põhilisi õppematerjale. Õpetajatele see väga meeldis ja neil oli võimalus kõike ise vaadata ja esitada ka Leale küsimusi. Martsipanimuuseumis oli lühiekskursioon ja seejärel said õpetajad ise endale martsipanist meisterdada- lemmiktegevus.

Oktoobris käisime Tallinna Loomaaias, kus oli õpetlik ekskursioon koos Aleksei Turovskiga – saime palju huvitavat teada loomade ja lindude elust ja nende omavahelisest suhtlemisest.

Meie ainukeseks töötoaks oli veebruaris toimunud ,,Õpime koos jutupliiatsiga eesti keelt”, kus tutvustasin kõiki hetkel olemasolevaid materjale, mida saab kasutada koos jutupliiatsiga. Õpetajate huvi oli suur, grupp oli täis ja peale üritust laenutati materjale kohe ka majadesse.

Detsembris toimus lasteaias Kannike koolitus ,,Mänguline matemaatika ja lugema õpetamine koolieelses eas”. Kuna sellel ajal olid juba piirangud, siis oli koolitus kinnine ja toimus ühe maja õpetajatele 8+8 gruppides.

Oktoobris ja novembris said õpetajad käia eelregistreerimise alusel keskuses materjale tagastamas ja ka uusi laenutamas. Samuti oli õpetajatel võimalus minuga vestelda- toimusid individuaalnõustamised.

Aitäh kõigile, kes meie tegemistes osalesid ja tegusat ning rõõmsat uut aastat!

Metoodikakeskuse koordinaator Malle Trummar

ÜLEVAADE METOODIKAKESKUSE 2019. AASTA TEGEMISTEST!

2019.aasta oli keskuses tegus ja töine. Keskuses toimus 17 erinevat üritust, milles oli 306 osalejat 24 asutusest.Toimus 5 teabepäeva ja ümarlauda, 4 praktilist töötuba, 4 koolitust, 2 väljasõitu ja 2 mängutuba lastele. Õpetajate abiga koostasime kaks õpimappi ,,Lõbus talv” ja ,,Linnud”.

Koolitusi tellisin sellel aastal nii Logoservist kui ka Lugemishuvist ja loomulikult andis oma panuse ka Lea Maiberg. Õpetajatele meeldivad väga Lea Maibergi koolitused, sest nad saavad sealt palju praktilisi näpunäiteid ja alati ka jaotusmaterjale. Lea selle aasta teemad olid ,,Uued mängud ja materjalid kuulamis- ja lugemisoskuse arendamiseks” ning ,,Muinasjuttude ja legendide kasutamine keeleõppes”.

Logoservilt tellitud koolituse viis läbi Piret Laanvee ja teemaks oli ,,Meisterdamine lapse arengut toetava tegevusena”- saime uusi ideid ja ka palju kavandeid ning šabloone.

Esimest korda tellisin koolituse Lugemishuvilt ,,Jutuvestmine ja sellega seotud tegevused lasteaias”. See oli hoopis teistmoodi koolitus ja teemale lähenemine- keegi õpetajatest polnud seda varem proovinud.

Ise viisin läbi kolm õppepäeva. Lasteaias Kannike ,,Üks huvitav mäng minu rühmale” – hääliku- ja tähemängud Lugemispesast. Teise õppepäeva tellisid Sillamäe lasteaiad ja see toimus lasteaias Jaaniussike ning teemaks oli ,,Keele arengut toetavad lauamängud”- Pärnu Väikelaste kooli kõnearenduslikud mängud. Kolmas õppepäev toimus Jõhvi lasteaias Sipsik ja selle teema ning vajadus tuli välja sealseid õpetajaid nõustamas käies. ,,Laua- ja õppemängude kasutamine keeleõppes”- peamiselt tutvustasin keelekümbluse materjale, mida saab edukalt kasutada ka tavarühmades.

Jätkuvalt on populaarsed ka meisterdamise töötoad, sest lasteaednikel on juba veres soov midagi ise teha, meisterdada ja nikerdada. Koos meisterdasime talve teemal, tegime kingituse naistepäevaks, sügisel viltisime toiduaineid ja detsembris meisterdasime endale jõulukaunistusi.

Teabepäevade ja ümarlaudade sisuks oli enamasti kogemuste jagamine, plaanide koostamine ning arutelud. Minul oli võimalus tutvustada keskusesse muretsetud materjale ja uurida, millised on õpetajate soovid ja vajadused. Ootan alati kõigilt tagasisidet ning omapoolseid ideid ja mõtteid.

Selle aasta väljasõidud toimusid kevadel Rakveresse ja sügisel Tallinnasse. Aprillis külastasime Rakvere lasteaeda ,,Triinu” ja käisime ka Politseimuuseumis. Lasteaed oli väga kodune ja hubane, meeldiv kollektiiv ning aktiivne juhtkond. Oli huvitav kuulata tööst sobitus- ja tasandusrühmades ning neid ka külastada. Politseimuuseumis oli meil ringkäik ja lahkamise töötuba- lõikusime seasüdant ja otsisime verejälgi.

Oktoobris külastasime Vabaõhumuuseumi, kus oli algul ringkäik ja seejärel kaks töötuba- mänguasjade ajalugu ja meisterdamine ning teises töötoas tutvusime rahvalike mängudega.

Nagu eelnevatel aastatel, nii on ka sellel aastal olnud õpetajatel võimalus tulla koos oma rühma lastega keskusesse mängima. Lapsed saavad keskuses mängida erinevaid lauamänge (õppemängud), vaadata raamatuid ja teha harjutusi interaktiivsel tahvlil. Olen leidnud võimalusi ka meisterdamiseks ja joonistamiseks. Alati teevad kõik lapsed meelsasti kaasa, sest õhkkond on teine ja õpetajagi uus, kes aitab ja nendega koos tegutseb.

Malle Trummar

metoodikakeskuse koordinaator

ÜLEVAADE METOODIKAKESKUSE 2018.AASTA TEGEMISTEST!

2018.aasta oli keskuses tegus ja töine. Keskuses toimus 17 erinevat üritust, milles oli 288 osalejat 23 asutusest.Toimus 6 seminari, teabepäeva ja ümarlauda, 3 töötuba, 2 koolitust, 3 õppepäeva, 1 väljasõit ja 2 mängutuba lastele. Õpetajate abiga koostasime kaks õpimappi ,,Kevadpühad” ja ,,Meie puud”.

Koolitusi viis läbi Ervin Laanvee, kes on meie õpetajatele juba tuttav ja kelle koolitusi ikka veel hea meelega kuulama tullakse. Kevadel toimus koolitus õuesõpest, kus õpetajatel tuli enamuse ajast viibida õues ja kõike praktiliselt ise läbi teha. Sügisel toimus koolitus aabitsa kasutamise kohta lasteaias. See oli uus koolitusteema ja pakkus huvi ning kõneainet ka peale koolitust. Kui õpetajate soov on ka uuel aastal endiselt suur, siis tellime jätkukoolituse töövihiku ja ,,lapse vihiku” kasutamise kohta lasteaias.

Õpetajatele meeldivad endiselt väga Lea Maibergi koolitused ja sellel aastal toimuski õppepäev ,,Kuulamise arendamine. Kuulamis- ja jutustamismängude kasutamine”.Õpetajatele meeldivad need koolitused, sest nad saavad sealt palju praktilisi näpunäiteid ja alati ka jaotusmaterjale.

Ise viisin läbi kaks õppepäeva. Lasteaias ,,Kannike” oli teemaks digitaalsed õppemängud ja õppematerjalid ning nende kasutamine lõimituna teistesse valdkondadesse. Teine õppepäev toimus metoodikakeskuses neile tavarühmade õpetajatele, kes õpetavad küll vene keeles aga püüavad igapäevaselt oma tegevustesse lõimida eesti keelseid luuletusi,liisusalme, mänge jne.Õpetajate huvi oli suur ja nad olid avatud kõigele pakutavale. Õpetajad said materjalidena kaasa mängude näidiseid, töölehti ja 13 lehekülge erinevaid liisusalme ja luuletusi.

Jätkuvalt on populaarsed ka meisterdamise töötoad, sest lasteaednikel on juba veres soov midagi ise teha, meisterdada ja nikerdada. Kevadel valmistasime kevadpühadega seotud meisterdusi ning jagasime oma mõtteid ja näidistöid ka teistega. Õpetajad valmistasid endale mälestuseks ka küpsetussavist uhke prossi. Sügisel tutvustasin uut raamatut ,,51 meisterdust tualettpaberirullidest” ning proovisime omal valikul midagi ka valmis teha.

Teabepäevade ja ümarlaudade sisuks oli enamasti kogemuste jagamine, plaanide koostamine ning arutelud. Minul oli võimalus tutvustada keskusesse muretsetud materjale ja uurida, millised on õpetajate soovid ja vajadused. Ootan alati kõigilt tagasisidet ning omapoolseid ideid ja mõtteid.

Selle aasta väljasõit toimus oktoobris Avinurme lasteaeda ,,Naerulind” ja Avinurme Puiduaita. Selle lasteaia külastus oli õpetajale hea vaheldus nendest uutest ,,eurolasteaedadest”. Maja on vana ja vajab igati kõpitsemist, kuid sisemiselt on väga soe, looduslähedane ja kodune. Kõikjal kasutatakse puitu, kaltsuvaipu jt lihtsaid materjale. Natuke vanematrele õpetajatele pakkus elevust Onu Raivo suur seinamaal koos autogrammiga- super! Lasteaial ongi suur mure, kuidas seda ainulaadset maalingut säilitada, kui tuleb remont või üldse kolida teise majja. Hoiame neile pöialt ja soovime omalt poolt edu!

Nagu eelnevatel aastatel, nii on ka sellel aastal olnud õpetajatel võimalus tulla koos oma rühma lastega keskusesse mängima. Seda võimalust ei saa kahjuks kõik lasteaiad kasutada, sest kaugemalt on raske tulla ja võtab kaua aega. Lapsed saavad keskuses mängida erinevaid lauamänge (õppemängud), vaadata raamatuid ja teha harjutusi interaktiivsel tahvlil. Olen leidnud võimalusi ka meisterdamiseks ja joonistamiseks. Alati teevad kõik lapsed meelsasti kaasa, sest õhkkond on teine ja õpetajagi uus, kes aitab ja nendega koos tegutseb.

Ma tänan kõiki osalejaid ja loodan, et ka järgnev aasta tuleb sama huvitav, lõbus ja edukas.Aitäh!

Malle Trummar

metoodikakeskuse koordinaator

 

               KOKKUVÕTTE 2016.A. TEGEVUSTEST

Ümarlaud: HEAD UUT AASTAT!

20.jaanuar

Tegin üritusel kokkuvõtte eelmise poolaasta tööst ja lühidalt veelkord kogu 2015.a. üritustest ja tegevustest. Õpetajad rääkisid oma rõõmudest ja muredest, vahetati kogemusi, ideid ja mõtteid. Õpetajad said vaadata üle keskuses olevad paljundusmaterjalid ja valida endale neid, mida veel ei ole kasutanud. Ümarlaua töiseks ülesandeks oli välja selgitada, millised on populaarsed materjalid, mida kõige rohkem kasutatakse ja millised need, mida vähem kasutatakse. Selgus, et kõige populaarsemad on suured raamatud ja ,,roosa kohver”. Kõige vähem on kasutusel pildikuubikud.

Kuna veebruaris on sõbrapäev, siis pakkusin lõpetuseks valikut sõbrapäeva kaartide valmistamiseks.

Mängutuba: MÄNGIME KOOS LASTEGA.

20.jaanuar

Seekord külastasid mängutuba Lepatriinu lapsed koos oma õpetajatega.

Lastele oli see huvitav, sest kõik oli teistmoodi kui nende lasteaias ja rühmas. Lapsed mängisid lauamänge ja said joonistada sõbrale saabuvaks sõbrapäevaks kaarti. Oli hea tunne, kui osa lapsi joonistasid kaardi mulle, sest neile väga meeldi minu juures keskuses olla.

Preemiaks näitasin lastele multifilme ja lapsed said kirjutada Smart tahvlile oma nime.

Seminar: NÕUSTAMINE- ÕPETAJAT TOETAV DIALOOG!

11. veebruar

Seminar oli mõeldud neile õpetajatele, kes veel ei olnud teadlikud nõustamisest, kuid kellel oli huvi selle kohta rohkem teada saada.

Tutvustasin nõustamise põhimõtteid ja nõustamiskontseptsiooni.

Teises osas said õpetajad kogeda rühmatööd, väitlust ja ,,vaatamist ise endasse”.

Seminar: KUIDAS KASUTADA SMART TAHVLIT?

07. aprill

See seminar toimus lasteaias Tareke ja läbiviija oli lasteaia eesti keele õpetaja Tatjana Šaranova. Tatjana on väga tubli õpetaja, kes peale selle, et viib läbi tegevusi Smart tahvlil, koostab ka ise mänge ja tegevusi.

Ta tutvustas kasutatavaid materjale, andis õpetajatele infot, kust neid materjale võib leida ja ühtlasi näitas ka lihtsamaid nippe mängude koostamiseks internetis.

Osalejad olid vaimustuses ja jäid väga rahule.

Aitäh Tatjanale huvitava seminari eest!

Töötuba: MEISTERDUSI KEVADEKS.

18. märts

Õpetajatele on alati meeldinud meisterdamine ja isetegemine ja seepärast saimegi jälle kokku, et ka endale midagi ilusat teha.

Jaotasin õpetajatele šabloone kevade teemal ja samuti oli mul kaasas erinevaid kevadega seotud meisterdusi, mis on juba laste peal järgi proovitud ja toimivad.

Enda jaoks sai iga õpetaja meisterdada ühe tibu ja teha üllatusmuna.

Mängutuba: MÄNGIME KOOS LASTEGA.

11. aprill

Seekord külastas mängutuba Aljonuška lasteaed. Lapsi oli 12, vanuse 4-5 aastat. Kuna lapsed olid suhteliselt noored, siis me peamiselt mängisime mänge, panime ühiselt põrandale kokku suure puzzle ,,Talu” ja ühtlasi kordasime koduloomi. Lapsed said ka joonistada ja multifilme vaadata.

Vestlusring: HEADE IDEEDE LAAT.

11. aprill

Õpetajad tulid kokku, et jagada oma kogemusi ja saada ka ise juurde mõni hea idee või mõte. Vestlusringi mõte tuligi just õpetajatelt, kelle meelest just kogemuste vahetamisest ja vestlusest tulevad välja kõige paremad mõtted ja ideed. Samuti leidsid õpetajad, et vahel on hea lihtsalt vestelda ja ,,auru välja lasta”, et siis jälle rõõmsana laste juurde naasta.

Lõpetuseks kirjutasid kõik ühe hea soovituse oma sõbrale, nii et igaüks lahkus 11 hea tarkuseteraga.

Koolitus: KEELEKÜMBLUSRÜHMA LAPSE KEELELISE ARENGU TOETAMINE JA HINDAMINE.

15.aprill

Seekord käisid õpetajaid koolitamas Nonna Meltsas ja Hedi Minlebajeva. Nad tutvustasid uusi materjale, mis on mõeldud keelekümblusrühma lapse keelelise arengu jälgimiseks ja hindamiseks.

See oli veel tööjärgus materjal ja õpetajad tegid rühmatöid, et selgitada välja kohad, mis vajaksid täiendamist või isegi muutmist. Materjal tekitas palju vastukaja, sest õpetajatele tundus, et nõutakse liiga palju ja selliseid tulemusi ei saavutata kunagi. Hedi ja Nonna vastasid meelsasti kõigile õpetajate küsimustele ja püüdsid kõike näidete abil selgitada.

Materjal peaks olema üleval keelekümbluse kodulehel juba sügisest.

Teabepäev keelekkümbluskoolide juhtkondadele.

10.mai

Osalejad olid kokku kutsutud, et neile tutvustada SA Innove poolt jaotatavat õppematerjale- lauamänge. Tutvustasin kõiki mänge eraldi ja näitasin, kuidas neid saab keeleõppes kasutada. Veel rääkisime kooli ja lasteaia vahelisest koostööst ja tegime tulevikuplaane. Koolid said kaasa vastavalt jaotuskavale ka mängud ja lisana raamatud ,,Keele ja kunsti integreeritud õpe lasteaias”.

Teabepäev lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele.

9.mai

Teabepäev oli mõeldud selleks, et teavitada ka lasteaedade juhtkondi metoodikakeskuse tööst sellel õppeaastal, anda ülevaade üritustest ja õpetajate osalemisest üritustel.

Tutvustasin uusi lauamänge ja jaotasin neid vastavalt jaotuskavale.

Ümarlaud: PLAANID UUEKS AASTAKS.

20.september

Alustasime uut õppeaastat traditsiooniliselt ümarlauaga, et teha plaane ja arutleda tehtu üle.

Õpetajad tegid rühmatöid, et selgitada välja koolituste, seminaride ja töötubade teemad. Pakkumisi tuli palju ja seetõttu tuli teha uus ring, et selgitada välja populaarsemad ja kõige vajalikumad.

Rääkisin ka uutest matarjalidest, mida varsti lasteaedadele jaotatakse ja arutlesime teemal, mida võiks veel valmistada, et parendada keeleõpet.

Selgitasime välja, et kõige rohkem meeldivad õpetajatele ,,Roosa kohver” ja suured ühislugemiseraamatud. Kõige vähem kasutatakse kuubikuid, sest ei osata neid kasutada ja kardetakse ja katki teha.

Tegime kokkuleppe, et saame korra veel kokku ja räägime sellest, mida tuleks teha, et õpetajad kasutaksid valminud materjale rohkem ja oleksid teadlikumad erinevatest võimalustest.

Teabepäev: PLAANID UUEKS ÕPPEAASTAKS .

KOGEMUSTE VAHETAMINE.

26. september

Üritusele kutsusin ka Sillamäe õpetajaid,et teha koostööd, jagada kogemusi ja teha ühiseid plaane tegevusteks. Kahjuks ei tulnud üritusele ühtegi õpetajat Sillamäe lasteaedadest ja seetõttu rääkisin lühidalt meie lasteaedade õpetajatele oma plaanidest selleks poolaastaks ja tutvustasin keskuse uusi materjale.

Ümarlaud: IDEID JA MÕTTEID TÖÖKS ÜHISLUGEMISE RAAMATUTEGA

14.oktoober

Üritus oli jätkuks 20. septembri ümarlauale, kus tegime kokkuleppe, et saame kokku ja arutleme keelekümbluse materjalide üle.

Õpetajad tegid rühmatööd. Iga rühm sai ühe materjali ja mängisid sellega, et selgitada välja plussid ja miinused. Õpetajatele selline tegevus täitsa meeldis ja nad mängisid usinasti, oli nalja ja naeru, kuid sai ka tõsiselt kaasa mõeldud. Õpetajad panid kõik plussid ja miinused kirja ja minu ülesandeks oli need edastada, et uute materjalide valmistamisel nendega natuke arvestataks.

Koolitus: DIGITAALNE JUTUPLIIATS.

Koolitaja Lea Maiberg. 27.oktoober

SA Innovel valmisid uued õppematerjalid lasteaedadele koolide algklassidele. Lea tutvustas õpetajatele tervet sarja- ühislugemiseraamatud, tegevuskaardid, lauamängud, kuubikud. Koos rääkisime, kuidas neid kasutada saab ja millised on veel erinevad võimalused nende kasutamiseks keeleõppes. Lea näitas, kuidas tema kasutab pildikuubikuid ja lasi ka õpetajatel mängida. Loodan, et sellest olöi kasu ja materjale hakatakse rohkem kasutama.

Teises pooles said õpetajad teha rühmatööd uute raamatutega ja digitaalse jutupliiatsiga. Materjal on huvitav ja sai palju positiivset vastukaja.

EESTI RAHVA MUUSEUM

Väljasõit 28. oktoober

Õpetajad ootavad igal aastal, et neil oleks kuskile mõni väljasõit. See on hea vaheldus töörutiinile ja samas annab iga väljasõit ka midagi uut juurde.

Sellel aastal organiseerisin õpetajatele väljasõidu Tartusse, meie uude Eesti Rahva Muuseumisse.

Muuseumis oli meil tunnine ekskursioon koos giidiga, kes tutvustas ekspositsioone ja selgitas, millises muuseumi osas mida näeb. Peale selle oli õpetajatel võimalus käia tegevuskeskuses, kus sealne metoodik rääkis võimalustest, mida saab tegevuskeskuses kasutada. Kuigi palju asju on koolidele, leiab siiski ka töötubasid, mida on võimalik kohandada lasteaialastele. Õpetajatele jaotati voldikuid ja võimalus on nende projektidega tutvuda ka kodulehel. Peale seda sai igaüks veel iseseisvalt muuseumis ringi vaadata ja seejärel lõunatasime kõik koos kohalikus restoranis. Sealne menüü on koostatud toetudes eesti rahvustoitudest.

Et sõit annaks midagi ka igaühele individuaalselt, siis said õpetajad kaks tundi nautida Tartu vaatamisväärsuseid.

Tagasiside õpetajatelt oli tore ja sõit meeldis kõigile.

Koolitus:,,LÕIMITUD ÕUESÕPE LASTEAIAS: IDEED, LAHENDUSED, METOODIKAD.

18. november

Koolituse valimisel lähtusin sügisel õpetajate poolt pakutud teemast.

Koolitajaks oli Ervin Laanvee, kes on käinud ka varem meie õpetajaid koolitamas ja on oma metoodikate poolest tuttav.

Ervin rääkis üldiselt õpikäsitlusest, lõimitud õpest ja sellest, miks ja kuidas tuleb viia läbi vaatlusi ja õuesõpet. Õpetajad said paljundusmaterjali ja ka ise paljusid mänge ja tegevusi praktiliselt läbi viia.

Kuigi oli palju ka seda, mida juba teadsime, oli siiski üllatusmomente ja hetki, mil õpetajad imestasid- seda ma tean, see on vahva aga miks ma pole kasutanud?

Koolituspäev oli vahva ja kõik said lõpuks endale mõne uue idee, mida töös rakendada.

Töötuba:,,MEISTERDAME KOOS”.

23. november

Õpetajate lemmiktegevus on nikerdamine ja plaane koostades küsitakse alati ka töötuba, kus saaks uusi ideid ja kindlasti ka ise midagi teha.

Seekord näitasin õpetajatele talve ja jõuludega seotud meisterdusi ning natuke ka Kadripäevaga seotut. Õpetajad said teha omale näidiseid, meisterdada kohe valmistöö või teha šabloone. Kõige rohkem tahetaksegi just suuri šabloone, mida lastega koos hiljem teha saab.

Maiuspalaks oli karvapallidest loomade meisterdamine ja see meeldis õpetajatele väga, keegi ei kiirustanud koju.

Lahkudes küsiti, millal jälle meisterdame.

SEMINAR: LAUA- JA ÕPPEMÄNGUDE KASUTAMINE KEELEÕPPES

16. jaanuar

Ürituse algatus tuli firmalt Lelunurk, kes pakkus välja võimaluse, et nad tulevad ja tutvustavad õpetajatele laua- ja õppemänge. Õpetajatel oli võimalus vahendeid ka koheselt osta või siis tellida.

Hea oli see üritus selle poolest, et tihti ostetakse mängud aga ei teata täpselt, kuidas neid kasutada. Läbiviijad näitasid ette, kuidas on kõige õigem mänge kasutada, et neist oleks ka kasu. Õpetajad said ka ise praktiliselt proovida, kuidas mäng käib ja õppida õigesti mängima.

TÖÖTUBA: MEISTERDAME LUMEMEMMI

12. jaanuar

Õpetajte lemmiktegevus on jätkuvalt meisterdamine ja nikerdamine. Kuna eelmisel aastal meisterdasime kevadpühadeks, siis sellel aastal otsustasin pakkuda talve teemat- lulememmede maisterdamist.

Näitasin näidiseid erinevatest talvega seotud meisterdustest ja tutvustasin käsitööraamatuid. Õpetajad valmistasid endale lulememmi, eriti meeldis neile kärgpaber (paljud polnud varem kasutanud). Mõnel õpetajal oli kaasas ka enda näidiseid, mida siis teistele tutvustati.

TEABEPÄEV: METOODIKAKESKUS- MEIE ÜHINE KOHTUMISPAIK

17. veebruar

Alates sellest aastast liideti metoodikakeskustega ka need lasteaiad, kus tavarühmades on vähemalt üks muu kodukeelega laps. See üritus oligi mõeldud nendele õpetajatele, et neile tutvustada metoodikakeskuse poolt pakutavaid võimalusi.

Tutvustasin keelekümblusmetoodikat ja välja antud õppematerjale, mida nüüd ka neil on võimalik keskusest laenutada. Õpetajate huvi oli suur ja koheselt ka laenutati õppematerjale. Peale selle rääkisin ka nõustamissüsteemist ja koolitusvõimalustest.

Kuna meie majas polnud keegi nendest õpetajatest veel käinud, tegin ka väikese ringkäigu ja andsin võimaluse teiste õpetajatega suhtlemiseks.

SEMINAR: VASTLAPÄEVA TÄHISTAMINE LASTEAIAS

22. veebruar

Nagu ka eelnevatel aastatel näitasime lastega lahtist tegevust, seekord vastlapäeva teemal. Viimastel aastatel ei ole õnnestunud käia vastlasõitu tegemas ja oleme vastlapäeva tähistanud lasteaia saalis mänge mängides.

Näitasime lastega, milliseid mänge saab mängida, tutvustasin vastlakombeid ja õpetajad said endale õpimapi ,,Vastlad”, mis sisaldas üldist teavet, mänge, laule ja luuletusi ning töölehti.

KOOLITUS. UUTMOODI JA HUVITAVALT:

MATEMAATIKA ÕPETAMINE LASTEAIAS

17. märts

Ervini koolitused on õpetajatele alati meeldinud, sest saadakse palju uut ja huvitavat ning alati on võimalus kõike praktiliselt läbi proovida. Õpetajatele meeldivadki just sellised koolitused, kus ei ole ainult tuim loeng, vaid saab ka ise mängida ja liikuda. Oma teadmiste kinnistamiseks saadi ka paljundusmaterjali.

TÖÖTUBA: TERE, KEVAD!

29. märts

Õpetajate soovil tegime veel ühe meisterdamise töötoa, sest käelisest tegevusest ei suuda ükski õpetaja loobuda. Teemaks oli kõik, mis seotud kevadega je kevadiste töötubadega.

Tutvustasin meisterdusi, mida olen rühmas lastega teinud ja tean, et need toimivad. Peale selle näitasin keskuse raamatuid, kust võib leida meisterdamiseks ideid. Õpetajad tegid endale näidideid, valmistasid putukatest šabloone ja värvisid mune.

KOOLITUS: MÄNGUD LAPSE KEELELISE ARENGU TOETAJANA

26. aprill

Lea Maibergi koolitustele registreeritakse alati väga ruttu, sest tema koolitused on väga sisutihedad, huvitavad ja sisaldavad palju praktilist tegevust.

Sellel korral palusin pakkuda just selliseid tegevusi ja mänge, mida saab läbi viia ka tavarühmades. Osalejate seas oli palju õpetajaid uute liitujate seast ja nendel oli see esimene Lea koolitus. Tagasiside oli väga positiivne ja hea.

Õpetajad said ülevaate lapse keelelisest arengust ja selle eripärast. Koos mängiti palju erinevaid mänge ja saadi ka sellekohast materjali.

SEMINAR: KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI ÕPPEMATERJAL JA NENDE KASUTAMINE KEELEÕPPES

11. mai

Antud seminar oli Innove poolne tellimus, et selgitada välja õppematerjalide tegelik kasutamine. On jäänud mulje, et õpetajad ei kasuta kõiki õppematerjale ja neil pole ka teadmisi, kuidas neid kasutada.

Alustuseks tutvustasin keelekümbluse kodulehel olevaid materjale ja uurisin, kas õpetajad on neist kõigist teadlikud ja ka kasutavad. Selgus, et oli paar materjali, mille olemasolust ei oldud veel teadlikud.

Õpetajad märgistasid ära kõik materjalid vastavalt sellele, kui palju nad neid kasutavad või on kasutanud. Valisime välja kõige vähem ja kõige rohkem kasutatavad ning rühmatööna pidid õpetajad tegelema põhjustega.

Maiuspalaks mõeldi ka sellele, mida kõike võiks veel välja anda ja miks.

HEADE IDEEDE LAAT: HUVITAV ÕPPEMÄNG MINU RÜHMAS

24. mai

See oli õppeaastat lõpetav üritus, kus õpetajatel oli võimalus enda tööd tutvustada ja saada kolleegidelt uusi ideid järgnevateks õppeaastateks.

Üritus oli sisuks ja õpetajad leidsid kohe ühise keele ning said omavahel vestelda. Kindlasti sai igaüks ka mõne hea nipi ja uue idee mängude valmistamiseks.
ÜLEVAADE METOODIKAKESKUSE TEGEVUSEST 2017.a.

2017. aasta oli keskuses edukas ja tegus. Toimus 13 erinevat üritust- koolitused, seminarid,nõustamised, töötoad ja ekskursioon.
Kokku osales metoodikakeskuse üritustel 300 õpetajat 21 asutusest.
Õpetajad said juurde õppematerjale ja ka keskuse riiulid täienesid paarikümne uue õppemängu ja- materjaliga. Kõige populaarsemad on endiselt lauamängud, jutupliiats ja ,,Roosa kohver“.
Sellel aastal liitusid meiega ka Iisaku, Mäetaguse ja Avinurme lasteaiad. Õpetajad on aktiivsed ja vaatamata suurtele vahemaadele osalesid mitmetel üritustel ja on andnud oma osa ka materjalide laenutusse.
17. veebruaril toimus uutele liitujatele teabepäev ,,Metoodikakeskus- meie ühine kohtumispaik“. Kokku osaleti 6 üritusel- tublid!
Kõige rohkem on osalejaid alati koolitustel ja ka meisterdamise töötubades. Endiselt on enim soositud Lea Maibergi õppepäevad, aga huvi pakuvad ka Logoservi koolitused. Nendele üritustele registreerutakse väga ruttu ja grupid on alati täis. Meeldiv on see, et uute lepingutega on suurem võimalus ise eelarvega tegeleda ja tellida just seda, mida õpetajad kõige rohkem vajavad.
Töötubade teemad on enamasti minu pakutud ja õpetajatele seni ka sobinud, sest alati on tore kokku tulla ja koos meisterdada ning omavahel mõtteid ja ideid vahetada. Eelmisel aastal olid teemadeks ,,Meisterdame lumememmi“ ja ,,Tere kevad!“
Üllatuslikult pakkus suurt huvi ka Lelunurga teabepäev, kus tutvustati laua- ja õppemänge ning õpetajad said täpsemalt teada, kuidas neid mänge otstarbekalt kasutada. Oli võimalus ise mängida ja küsimusi esitada. Koos vaatasime mängud üle ja tellisin ka keskusesse mänge, mida õpetajad hiljem soovi korral laenutada saaksid.
Aasta sai lõpetatud ühise väljasõiduga Narva Päikese lasteaeda ja Hermani kindlusesse.

Soovin kõigile tegusat uut aasat ja uute kohtumisteni metoodikakeskuses!

KOKKUVÕTE 2015. AASTA ÜRITUSTEST.

TÖÖTUBA: ,,MEISTERDAME LINDE JA LOOMI.”

12. JAANUAR 2015.a.

Alustasime õppeaastat üritusega, kus õpetajad said ise kaasa teha ja koos tegutseda. Sellised töötoad meeldivad õpetajatele kõige rohkem, sest sealt saab palju praktilisi näiteid.

Õpetajatele oli edastatud palve, et kõik võtaksid kaasa oma meisterdusi, mida siis ka teistele jaotada. Iga õpetaja tutvustas oma materjale ja näitas, kuidas neid valmistada.

Mina omalt poolt olin kaasa võtnud just lihtsamad meisterdused, millega saaksid kõik ise hakkama. Materjalide kasutus oli päris lai: paber/kartong, pesupulgad, papptaldrikud, karvatraadid, väikesed pudelid jne.

Töötoast sai iga õpetaja endale hulgaliselt šabloone ja näidiseid.

TÖÖTUBA: ,,VEEBRUARI TÄHTPÄEVAD. KESKUSE ÜRITUSTE TUTVUSTAMINE JA PLANEERIMINE.”

VEEBRUAR 2015.a.

Kuna veebruaris on väga palju tähtpäevi, koondasin kõik kokku ühte üritusse, et õpetajad saaksid materjale terve kuu kasutada.

Nagu ka eelmises töötoas, olid õpetajad kaasa võtnud enda materjale- luuletusi, pidude kavasid, meisterdusi ja laste töid (näidisteks). Kõige rohkem oli materjale sõbrapäevaks- lihtne teema ja ka lastele meeldivad selle tähtpäevaga seotud üritused/ tegevused.

Õpetajad said uusi ideid sõbrapäevaks ja Vabariigi aastapäevaks rühma kaunistamiseks. Õpetajad jaotasid omavahel ka luuletusi, mis olid lühikesed ja lihtsad, just keelekümblusele sobilikud.

Töötoa teises pooles tutvustasin selle aasta plaane ja arutasime, mida veel õpetajad lisaks sooviksid. Kõige rohkem tahetakse praktilisi tegevusi, teiste lasteaedade külastamist ja huvitavat koolitust.

Õpetajate soovidest lähtuvalt valisin järgnevate koolituste teemad.

TÖÖTUBA: ,,DRAMATISEERINGUD. ÕPIMAPP:”

VEEBRUAR 2015.a.

Kuna märts on teatrikuu, siis saime kokku, et rääkida lavastustest ja dramatiseeringutest.

Töötoa eesmärk oli õpetajate ergutamine kasutama rohkem dramatiseeringuid. See ei peaks olema ainult kevadine suurprojekt. Tutvustasin endavalmistatud vahendeid, millega saab koos lastega mängida- teha dramatiseeringuid. Õppekavas on palju teemasid, mille käigus võib seda meetodit edukalt kasutada. Sügisel puu- ja juurviljad- ,,Naeris. Metsa teema juures-,,Seene all”. Metsloomad- ,,Kolm karu” jne.

Töötoa eeltööks oli see, et õpetajad saatsid mulle enda dramatiseeringuid. Saadud materjalid paljundati ja köideti õpimapiks. Iga lasteaed, kes osales ühistöös, sai ka endale mapi. Õpimapp koosnes 19 dramatiseeringust ja lavastusest.

KOOLITUS: ,,MÄNGULISED TEGEVUSED KUULAMIS- JA RÄÄKIMISOSKUSE ARENDAMISEKS.”

MÄRTS 2015.a. Koolitaja Lea Maiberg

Koolituse teema sai valitud lähtuvalt õpetajate soovidest- rohkem praktilist tegevust ja igapäevatööks vajalikku. Koolitus oli väga sisutihe ja käsitles erinevaid aspekte.Õpetajatele näidati slaide laste tegevustest, oli lühiloeng lapse keelelisest arengust, tutvustati mänge ja mängiti ühiselt, toimusid arutelud. Õpetajad said endale paljundusmaterjalina 8 lehekülge mänge ja tegevuste kirjeldusi. Kuna mängu teema on lai ja õpetajate huvi suur, siis toimub mais jätkukoolitus.

TÖÖTUBA: ,,MEISTERDAME LINDE JA LOOMI.”

12. JAANUAR 2015.a.

Alustasime õppeaastat üritusega, kus õpetajad said ise kaasa teha ja koos tegutseda. Sellised töötoad meeldivad õpetajatele kõige rohkem, sest sealt saab palju praktilisi näiteid.

Õpetajatele oli edastatud palve, et kõik võtaksid kaasa oma meisterdusi, mida siis ka teistele jaotada. Iga õpetaja tutvustas oma materjale ja näitas, kuidas neid valmistada.

Mina omalt poolt olin kaasa võtnud just lihtsamad meisterdused, millega saaksid kõik ise hakkama. Materjalide kasutus oli päris lai: paber/kartong, pesupulgad, papptaldrikud, karvatraadid, väikesed pudelid jne.

Töötoast sai iga õpetaja endale hulgaliselt šabloone ja näidiseid.

TÖÖTUBA: ,,VEEBRUARI TÄHTPÄEVAD. KESKUSE ÜRITUSTE TUTVUSTAMINE JA PLANEERIMINE.”

VEEBRUAR 2015.a.

Kuna veebruaris on väga palju tähtpäevi, koondasin kõik kokku ühte üritusse, et õpetajad saaksid materjale terve kuu kasutada.

Nagu ka eelmises töötoas, olid õpetajad kaasa võtnud enda materjale- luuletusi, pidude kavasid, meisterdusi ja laste töid (näidisteks). Kõige rohkem oli materjale sõbrapäevaks- lihtne teema ja ka lastele meeldivad selle tähtpäevaga seotud üritused/ tegevused.

Õpetajad said uusi ideid sõbrapäevaks ja Vabariigi aastapäevaks rühma kaunistamiseks. Õpetajad jaotasid omavahel ka luuletusi, mis olid lühikesed ja lihtsad, just keelekümblusele sobilikud.

Töötoa teises pooles tutvustasin selle aasta plaane ja arutasime, mida veel õpetajad lisaks sooviksid. Kõige rohkem tahetakse praktilisi tegevusi, teiste lasteaedade külastamist ja huvitavat koolitust.

Õpetajate soovidest lähtuvalt valisin järgnevate koolituste teemad.

TÖÖTUBA: ,,DRAMATISEERINGUD. ÕPIMAPP:”

VEEBRUAR 2015.a.

Kuna märts on teatrikuu, siis saime kokku, et rääkida lavastustest ja dramatiseeringutest.

Töötoa eesmärk oli õpetajate ergutamine kasutama rohkem dramatiseeringuid. See ei peaks olema ainult kevadine suurprojekt. Tutvustasin endavalmistatud vahendeid, millega saab koos lastega mängida- teha dramatiseeringuid. Õppekavas on palju teemasid, mille käigus võib seda meetodit edukalt kasutada. Sügisel puu- ja juurviljad- ,,Naeris. Metsa teema juures-,,Seene all”. Metsloomad- ,,Kolm karu” jne.

Töötoa eeltööks oli see, et õpetajad saatsid mulle enda dramatiseeringuid. Saadud materjalid paljundati ja köideti õpimapiks. Iga lasteaed, kes osales ühistöös, sai ka endale mapi. Õpimapp koosnes 19 dramatiseeringust ja lavastusest.

KOOLITUS: ,,MÄNGULISED TEGEVUSED KUULAMIS- JA RÄÄKIMISOSKUSE ARENDAMISEKS.”

11. MÄRTS 2015.a. Koolitaja Lea Maiberg

Koolituse teema sai valitud lähtuvalt õpetajate soovidest- rohkem praktilist tegevust ja igapäevatööks vajalikku. Koolitus oli väga sisutihe ja käsitles erinevaid aspekte.Õpetajatele näidati slaide laste tegevustest, oli lühiloeng lapse keelelisest arengust, tutvustati mänge ja mängiti ühiselt, toimusid arutelud. Õpetajad said endale paljundusmaterjalina 8 lehekülge mänge ja tegevuste kirjeldusi. Kuna mängu teema on lai ja õpetajate huvi suur, siis toimub mais jätkukoolitus.

SEMINAR: ..MIKS ÕPETAJA VAJAB NÕUSTAMIST?”

23. MÄRTS 2015.A.

Tutvustasin õpetajatele nõustamise olemust, individuaal- ja rühmanõustamise erinevusi ja sarnasusi. Õpetajatel oli võimalus proovida erinevaid rühmanõustamise võtteid, osaleda arutelus ja tegeleda eneseanalüüsiga. Ma usun,et osalenud õpetajad said palju teadlikumaks ja julgevad edaspidi osaleda nii rühmanõustamistes kui ka eraldi individuaalnõustamisega.

TÖÖTUBA: ,,HUVITAVAID IDEID TERVISENÄDALAKS”

22. APRILL 2015.A.

Töötoa viisin läbi koostöös meie lasteaia liikumisõpetaja Liivi Rudneviga. Osalejad said näha mängupidu ,,Retk tervisemaale”, mille eesmärgiks oli kokkuvõtlikult korrata kõike tervisega seonduvat. Lapsed asusid koos liikumisõpetajaga teele ja aeg- ajalt olid peatused, kus korrati erinevaid teemasid- hügieen, toitumine, vitamiinid, liikumine ja puhkus. Retk oli sisutihe ja õpetlik. Osalejate arvates oli selline mängupidu lastele huvitav, lõbus ja mänguline. Tutvustasin õpetajatele erinevaid ideid, mida oleme tervisekuul kasutanud- toidupüramiid, raamatute koostamine, retseptide kogumine koos vanematega jne.

VÄLJASÕIT MAIDLA KOOLI. TÖÖTUBA: ,,RAHVALAULUDE KASUTAMINE LASTEAIAS”.

8.MAI 2015.A.

Õppeaasta lõpetamise puhul korraldasin väljasõidu Maidla kooli/lasteaeda, kus on huvitavalt osatud seostada rahvalaul ja rahvalikud mängud terve õppeaasta tegevustega.

See on väike, kahe rühmaga lasteaed, kus õpetajad hindavad kõrgelt just seda, et lapsed ei unustaks oma juuri ja põlvnemist. Palju kasutatakse tegevustes liisusalme, luuletusi ja rahvalaule. Lastel on võimalus õppida kandlemängu. Õpetajad said kuulata, kuidas lapsed kannelt mängivad ja koos õpetajaga regilaule laulavad.

Eraldi toas saavad lapsed tegeleda käsitööga- punumine, viltimine, savist voolimine jne. Kasutatakse palju looduslikku materjali ja räägitakse loodushoiust.

Meisterdamistoas sai iga osaleja endale mälestuseks külmikumagneti valmistada.

Leian, et väljasõidud annavad õpetajatele alati midagi uut ja samas on hea vahest oma tavapärasest keskkonnast välja saada.

,,ÕUE-, LIIKUMIS- JA GRAMMATIKAMÄNGUD LAPSE ENESEVÄLJENDUSE TOETAMISEKS”

Koolitaja LEA MAIBERG 12.MAI 2015.A.

Toimunud koolitus oli jätkuks märtsi koolitusele. Rääkkisime sellest, kuidas lapsi kaasata, muuta tegevusi mitmekülgsemateks ja huvitavamateks. Osalejad said palju ise kaasa teha ja läbi mängida, see on minu arvates kõige tõhusam meetod. Õpetajad said ka paljundusmaterjali erinevatest mängudest.

ÕPPEAASTA LÕPETAMINE

29. MAI 2015.A.

Selle õppeaasta vimane üritus. Tegin lühikokkuvõtte toimunud üritustest ja planeerisime üht- teist ka uueks aastaks. Tutvustasin sellel aastal ostetud materjale ja tutvustasin katalooge, kust võiks midagi asjaliku tellida.

Õpetajatel oli võimalus omavahel suhelda ja vahetada muljeid möödunud õppeaastast.

SEMINAR “LOTTE LOODUSMÄNG”  29 ja 30 september

SA Innove andis sellel õppeaastal metoodikakeskuste kasutada huvitava lauamängu “Lotte loodusmäng”. Mäng on huvitav, uudne, lõbus, kuid samas ka keeruline ja tähelepanu ning keskendumist nõudev. Õpetajatel oli võimalus mänguga tutvuda ja ka ise oma teadmisi proovile panna. Leiti, et mäng on küll huvitav aga lasteaialastele raske ja liiga keeruline. Õpetajad tahtsid näha, kuidas mäng toimib laste poolt mängituna. 14. oktoobril oli soovijail võimalus tulla vaatama, kuidas lapsed “Lotte loodusmängu” mängivad. Mängijateks olid minu rühma 6 last, kellel vanus 5 – 6 aastat. Olin välja sorteerinud lihtsamad kaardid ja lapsed tulid mänguga toime.

TÖÖTUBA “NOVEMBRIKUU TÄHTPÄEVAD. ÕPIMAPP”  28. oktoober

Toimus vestlusring sellest, kuidas majades tähistatakse erinevaid tähtpäevi. Oli tore kuulda, et õpetajad käivad koos lastega marti ja kadrit jooksmas. Veel korraldatakse perepäevi, valmistatakse maske ja lauldakse laule. Õpetajad olid mulle eelnevalt saatnud materjale novembrikuu tätpäevadest ja mina koostasin nendest õpimapid, mille said kõik töötoas osalenud õpetajad.

KOOLITUS “AKTIIVÕPE MEETODID. HÄÄLIKUTE JA TÄHTEDE ÕPETAMINE KEELEKÜMBLUSRÜHMAS”   11. november.

Lea Maibergi koolitused on õpetajate seas alati oodatud ja ka seekord oli grupp täis ja kõik registreeritud kohal. Lea on tegutsev praktik ja kõike koolitusel räägitust on ta lastega läbi viinud. Õpetajatele meeldib samuti just see, et saab palju materjale ja ka ise kõike läbi teha. Seekord oli Leal kaasas mängude töölehti, mida ma hiljem paljundasin ja õpetajatele jaotasin ( 10 töölehte ja 4 lehte pildimaterjale jutustamiseks).

SEMINAR “TEEME HOMMIKUD HUVITAVAKS”   19. november.

Kuna meie linnas on palju uusi noori õpetajaid, kellel ei ole eriti kogemusi, siis planeerisin nende jaoks kaks üritust. Esimesena oli neil võimalus kahes keelekümblusrühmas vaadata hommikuringi. Rühmad olid vanuses 2 – 5 aastat ja 6 – 7 aastat. Peale tegevuste vaatlust oli võimalus arutleda ja õpetajatele küsimusi esitada. II osas tegin lühikese esitluse sellest, kuidas erinevate vahendite abil hommikuringe huvitavamaks ja mitmekesisemaks muuta. Õpetajad said palju uut ja küsisid ka materjale. Paljundused said soovijad kätte detsembri töötoas.

LAHTINE TEGEVUS “KADRIGA KOOS MAALE”   23 november.

Nagu eelnevgi üritus, oli see suunatud eelkõige algajatele õpetajatele. Toimus mängupidu, mille eesmärgiks oli näidata õpetajatele seda, kuidas koostöös liikumisõpetajaga saab sisustada laste päeva ja muuta see huvitavaks, lõbusaks ja samas ka õpetlikuks. Lapsed olid kenasti heledates rõivastes ja tüdrukute kombel punapõsksetena. Tegevuse käigus liikusid lapsed koos liikumisõpetajaga mööda erinevaid teid maale vanaema juurde, kus tutvuti kadrikommetega ja mängiti mänge. Lõpetuseks olid ühistantsud koos külalistega ja saadi tantsimise eest ka kommi. Peale tegevust toimus arutelu. Õpetajad pidid nimetama, mida nad õpetliku teada said.:     puude nimetused, mõised “kõrge – madal”;  metsloomade ja koduloomade nimetused; loendamine, hulkade moodustamine ja mõisted “pikk – lühike”; Kadrikombed,; liikumisharjutused; laulud ja luuletused.

TÖÖTUBA  “OOTAME JÕULE”    02. detsember.

Õpetajatele on alati meeldinud praktilised tegevused ja seepärast lõpetasime selle aasta meisterdamise töötoaga. Tutvustasin õpetajatele uut firmat, kes tegeleb meisterdamisvahendite müügiga. Palju oli huvitavat ja samas on hinnad soodsad, mis on samuti oluline. Õpetajad said kaasa materjale, kohapeal tegid endale šabloone ja panid kirja näidistööde kirjeldusi. Majas oli meil kuuskede näitus, mida ühiselt külastasime ja ka sealt saadi uusi ideid. Lõpetuseks valmistasid õpetajad endale värvilisi kuuseehteid ja said kaas 6 lehekülge luuletusi.

KOKKUVÕTE 2014. AASTA ÜRITUSTEST

Avaseminar ,,Metoodikakeskus- meie ühine kohtumispaik.”

11. september 2014.aasta.

Avaüritusel osales 19 õpetajat ja esindatud olid peaaegu kõik piirkonna lasteaiad.

Andsin õpetajatele ülevaate metoodikakeskuse olemusest- materjalide laenutamine, töötubade korraldamine, ühised koosolekud ja üritused, koolitused ja nõustamise koordineerimine ning korraldamine. Tutvustasin omapoolseid mõtteid ja ideid ühisteks üritusteks. Plaani koostamisel pidasin oluliseks selgitada välja õpetajate soove ja vajadusi, et nendest lähtuvalt muretseda materjale ja korraldada töötube/koolitusi. Selleks jaotasid õpetajad end gruppideks ja iga grupp sai oma ülesande (töötoad, materjalid, mängud, koolitused). Hiljem said kõik omalt poolt veel lisada, mida vajalikuks pidasid. Õpetajatel oli tööga raskusi ja eriti midagi ei osatud pakkuda- oldi kõigega nõus, mida mina teen.Sain väikese nimekirja materjalidest (teemapildid) ja raamatutest. Õpetajate põhisooviks olid luuletused ja liisusalmid ning CD-d. Oluliseks peeti võimalust koos käia ja omavahel suhelda.

Töötuba ,,Keelekümbluse raamatud ja õppematerjalid”

september 2014.aasta.

Töötoa eesmärgiks oli välja selgitada, millised materjalid lasteaedades olemas on ja kui palju neid kasutatakse. Pikemaks eesmärgiks seadsin puuduvate materjalide paljundamise ja levitamise. Üritusel osales 26 õpetajat. Kuna jaotasin uut materjali, siis olid kohal ka Kiviõli ja Sillamäe lasteaiad.

Eelnevalt olin kokku kogunud kõik meie majas teada olevad raamatud ja õppematerjalid,et saada ise täielik ülevaade. Püüdsin välja selgitada need materjalid , mida kõige rohkem kasutatakse ja ka need, mida ei kasutata. Miks see nii on?

Kõige rohkem on materjale neis majades, mis on juba ammu liitunud ja kõige vähem uutel liitujatel. Koolitustel saadud paljundusmaterjale on suhteliselt vähestel ja neid ei osata ka eriti otstarbekalt kasutada (järgmise töötoa teema).

Lemmikmaterjaliks on õpetajatel ,,roosa kohver”. Paljud sooviks veel sellist õppematerjali, kui oleks võimalik. Kasutatakse ka suuri ühislugemise raamatuid.

Kahjuks on ka neid materjale, mida eriti ei kasutata. Kõige vähem (üks õpetaja) on kasutanud suurte raamatute juurde kuuluvaid pildikuubikuid. Õpetajad ei tea täpselt, kuidas neid kasutada ja kardavad, et need lähevad mustaks ja katki- pole eriti ratsionaalsed.

Kuna esimesel üritusel selgus, et õpetajad tunnevad puudust lihtsatest salmikestest, hommikuringi luuletustest ja mängudest, siis tegin ettepaneku koostada õpimapp. Õpetajate ülesandeks oli mulle oktoobrikuu jooksul tuua/saata liisusalme ja mänge. Eelduseks oli, et need ei tohi olla raamatutest/ajakirjadest jne. Õpetajad vaatasid üle olemasolevad töölehed ja paljundused ning panid kirja, mida nad soovivad. Kõige rohkem soovite rutiintegevuste pilte ja omavalmistatud raamatuid- mardipäev, kadripäev ja vastlapäev. Õpimapid jaotatakse lasteaedadele 20. novembril.

Ümarlaud ,,Meeskonnatöö”

oktoober 2014.aasta

Üritusel osales 22 õpetajat ja seekord olid kaasatud ka liikumis- ja muusikaõpetajad. Põhiteemaks oli õpetajate omavaheline koostöö ja see, kuidas saaks üksteist toetada, et keeleõpe oleks võimalikult edukas. Õpetajad rääkisid oma kogemustest- ühised peod, mängupeod, lõimitud tegevused, üritused koos teiste rühmadega ja lastevanematega, koostöö erinevate asutustega.

Õpetajate põhiarvamuseks on see, et väga oluline on keelekeskkond- laps peaks kuulma keelt ka väljaspool lasteaeda. Lapsel peaks olema võimalus suhtluseks eakaaslastega (mängupeod) ja oma teadmiste ning oskuste näitamine (peod, lavastused jne.).

Kohtumine oli huvitav ja igaüks sai mõne uue mõtte, idee. Kõige rohkem pakkus huvi ,,Kohviku” korraldamine koos lastevanemate

Teabepäev lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele

,,Metoodikakeskus- lasteaedade koostööpartner”

oktoober 2014.aasta.

Teabepäeval osalesid Kohtla- Järve lasteaedade direktorid ja õppealajuhatajad.

Rääkisin metoodikakeskuse olemusest ja töökorraldusest. Tegin väikese kokkuvõtte juba toimunud üritustest ja nendest, mida olen planeerinud järgnevateks kuudeks. Osalejad said ka tutvuda metoodikakeskuse kabinetiga ja juba olemasolevate materjalidega. Kuna üritusi on planeeritud palju ja osalejate arv on suur, siis jäädi senise tegevusega rahule. Vastasin ka mõnedele osalejate küsimustele:

Millest on lähtutud teemade valikul? – Esimesel üritustel osalejate arvamused ja soovid, minu ettepanekud.

Kas üritused toimuvad enamasti lõunasel ajal- algusega 13.00. -Lõunane aeg annab rohkem võimalusi osalemiseks.

Kas keskuse üritustel osalemise eest väljastatakse tõend. – Tõendit ei väljasta, kuid soovi korral võin lasteaia juhtkonda teavitada õpetajate osalusest. Koolitustel väljastatakse tõend ja selle kohta on vastav märge ka kuuplaanis.

Rühmanõustamine, I gruppi 3 osa.

Teema: ,,Mina õpetajana- rollid”

27. oktoober 2014.aasta.

Seekord osales 6 õpetajat ja jätkati eelnevate nõustamiste teemaga.

Väljasõit Tartu lasteaedadesse ,,Kelluke” ja ,,Lotte”

metoodikakeskuse külastamine.

november 2014.aasta.

Kuna õpetajate põhisooviks oli külastada teisi lasteaedu ja vahetada kogemusi, korraldasime väljasõidu Tartusse. Lasteaias ,,Kelluke” asub selle piirkonna metoodikakeskus ja oli väga huvitav kuulata nende tegemistest ning tutvuda keskuse materjalide ja vahenditega. Lasteaed oli tõeliseks vaatamisväärsuseks ja õpetajad said sealt väga palju mõtteid ja ideid. Väga loominguline ja töökas kollektiiv.

Lasteaed ,,Lotte” on kaasaegne ja omalaadse töökorraldusega- tegevused rühmades, mängitakse palju koridorides ja saalis, söömine söögisaalis jne. Majas on aluseks Hea Alguse metoodika ja väga palju tegeletakse keskustes, kus on korraga töös kaks õpetajat.

Väljasõit meeldis õpetajatele väga ja avaldati soovi neid korraldada ka järgmisel aastal.

Koolitus ,,Lõimitud õpe lasteaias. Loov õpetaja”.

november 2014.aasta.

Koolituse viis läbi LogoServ Koolitus ja koolitajateks olid Ervin Laanvee ja Piret Laanvee. Koolitused toimusid kahes grupis- 15 ja 15 osalejat. Õpetajatele väljastati koolitustõend.

Koolituse sisu: lõimitud valdkonnad, ideed valdkondade lõimimiseks läbi praktiliste tegevuste, õpetaja professionaalne areng ja kutsemeisterlikkus.

Töötuba: ,,Liisusalmide kasutamine keeleõpes. Õpimapi koostamine”

november 2014.aasta.

Esimesel kohtumisel oli õpetajate sooviks saada rohkem liisusalme ja hommikuringi luuletusi. Selle teostamiseks kogusin õpetajatelt hääldus- ja liisusalme, luuletusi päeva alustuseks ja lihtsamaid mänge. Tulemuseks oli õpimapp, mis koosnes 234 luuletusest ja mängust. Samuti said lasteaiad paljundusmaterjale nendest keelekümbluse töölehtedest, milliseid nende majas veel polnud.

Kuna see oli selle aasta viimane üritus, tegime plaane ka järgmiseks aastaks. Õpetajad olid võrreldes sügisega palju teadlikumad ja pakkusid huvitavaid teemasid nii töötubadesse kui ka koolitusteks.

Detsember. Näitus ,,Kaunis jõulukaart”

Näitusele valmistasid kaarte Kohtla- Järve lasteaedade õpetajad.

8.- 19. detsember lasteaed Kirju-Mirju