Tegevuste kokkuvõte

ÜLEVAADE METOODIKAKESKUSE 2020.a. TEGEMISTEST!

2020.aasta oli kahjuks metoodikakeskuses vaikne ja üritusi toimus seoses piirangutega väga vähe. Kokku toimus meil 6 üritust, kus osales kokku 113 õpetajat. Toimus 1 koolitus, 1 töötuba, 2 väljasõitu ja 2 lahtiste uste päeva.

Kevadel jõudsime teha väljasõidu Tallinna, kus kõigepealt külastasime õpetajatega lasteaeda ,,Täheke” ja seejärel martsipanimuuseumi. Lasteaias saime tutvuda majaga ja vestelda õpetajatega ning lisaks oli meil ka väike (4 tundi) koolitus, mille viis läbi Lea Maiberg. Lea rääkis oma tööst, tegi lastega tegevust ja tutvustas oma kabineti põhilisi õppematerjale. Õpetajatele see väga meeldis ja neil oli võimalus kõike ise vaadata ja esitada ka Leale küsimusi. Martsipanimuuseumis oli lühiekskursioon ja seejärel said õpetajad ise endale martsipanist meisterdada- lemmiktegevus.

Oktoobris käisime Tallinna Loomaaias, kus oli õpetlik ekskursioon koos Aleksei Turovskiga – saime palju huvitavat teada loomade ja lindude elust ja nende omavahelisest suhtlemisest.

Meie ainukeseks töötoaks oli veebruaris toimunud ,,Õpime koos jutupliiatsiga eesti keelt”, kus tutvustasin kõiki hetkel olemasolevaid materjale, mida saab kasutada koos jutupliiatsiga. Õpetajate huvi oli suur, grupp oli täis ja peale üritust laenutati materjale kohe ka majadesse.

Detsembris toimus lasteaias Kannike koolitus ,,Mänguline matemaatika ja lugema õpetamine koolieelses eas”. Kuna sellel ajal olid juba piirangud, siis oli koolitus kinnine ja toimus ühe maja õpetajatele 8+8 gruppides.

Oktoobris ja novembris said õpetajad käia eelregistreerimise alusel keskuses materjale tagastamas ja ka uusi laenutamas. Samuti oli õpetajatel võimalus minuga vestelda- toimusid individuaalnõustamised.

Aitäh kõigile, kes meie tegemistes osalesid ja tegusat ning rõõmsat uut aastat!

Metoodikakeskuse koordinaator Malle Trummar