Õppe- ja kasvatustegevus

Õppekasvatustöö lasteaias toimub lasteaia õppekava alusel ja õppeaasta alguses kinnitatud aasta tegevuskava järgi. 

Lasteaed Kirju-Mirju õppekava

Lasteaed Kirju-Mirju tegevuskava                                                         

Meie lasteaia põhieesmärgid:

  • Lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.
  • Tagada lapsele turvaline päevahoid.
  • Õpetada ja aidata lapsel mõista ennast – Mina teadvuse kujundamine.
  • Aidata lapsel mõista ja avastada loodust, luua ettekujutus maailmast.
  • Kodukultuur ja kombeõpetus.
  • Emakeele rikastamine ja väljendusvõimaluste loomine.
  • Perekeskse kasvatuskeskkonna loomine. 


 

Meie lasteaed kasutab e-lasteaia infosüsteemi ELIIS (eliis.eu), seal saavad lapsevanemad olla kursis oma lapse ning lasteaia tegemistega, vaadata pilte toimunud sündmustest, teavitada lapse puudumisest, olla otsekontaktis õpetajatega.           

Selleks, et liituda e-lasteaia keskkonnaga, sisene Eliisi lehele ID-kaardiga ja täida vastavad lahtrid.
Eliisi süsteem tuvastab lasteaia poolt registreeritud lapse ja seob selle vanemaga. Edaspidi on võimalik sisse logida ka paroolidega.


Meie tegemistest saab ülevaate ka facebookist – Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju

 

Lisa kommentaar