Keelekümblus

Kirju-Mirju lasteaed on alates 2002 aastast Keelekümbluslasteaed.

????  Aastal 2023 sai Kirju-Mirju lasteaed valdkondliku auhinna kategoorias ,,Õpe ja kasvatus“.

???? Aastal 2013 tunnustati meie lasteaeda keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga “Keelekümblusasutus 2013” eestvedamise ja juhtimise valdkonnas.

Kirju-Mirju lasteaias töötab 3 täieliku keelekümblusrühma:

  • 4.rühm Tõruke (õpetajad Malle Trummar, Kaidi Lainemäe)
  • 7.rühm Õunake (õpetajad Tea Kivirand, Kairi-Merle Kostina)
  • 9.rühm Siilike (õpetajad Liis Pajunurm, Eevi Põld)

Keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) viis, mille puhul kasutatakse hariduse omandamisel kahte või enamat keelt, toetades mitmekeelsuse kujunemist. Keelekümblusprogrammis toimub keeleõpe riiklike õppekavade alusel õppides lisaks keeletundidele ka ülejäänud ainetundides vähemalt 60% teises keeles ehk sihtkeeles.
Sihtkeele kasutamise osakaalu ja intensiivsuse määratleb ära keelekümblusprogrammi mudel.

Lisainfo https://www.harno.ee/keelekumblus