Krõllide rühma projekt

Krõllide rühma projekt.

Krõllide rühma lastel on olnud sügisest peale väga tegus aeg. Õpetaja poolt kirjutatud projekti raames toimus lastel erinevad kunstitunnid erinevates keskkondades. Alustatud sai lastele juba tuttava onu Arvo Aunaga, kelle juures valmistasime värvitud pesupulkadest päikeseid. Need sobivad kasutada kaunistuseks ja ka kuumale kohvikannule aluseks. Päikest on vaja ju igasse kodusse.
Järgmisena tegime tutvust saviga. Onu Aarne Hanniga võrdlesime alguses lasteaias kahte erinevat savi ja järgmisel korral külastades Kohtla-Järve Kunstide Kooli kasutasime valmis olevaid templeid riputatavate ehete valmistamiseks.
Kolmandana käisime kahel korral oma tunde tegemas PKM Valges Saalis. Koos Helgi Koplioruga valmistasime väiksed karbid, mida saab kasutada kinkimiseks. Teisel korral tegime seal kaarte koos Maria Tuzova ja Zoja Andrejevaga.
Meile tehti ka pakkumine, et käsitöönäituse raames paneksime laste projekti käigus valminud tööd näitusele. Laste tööd olid näitusel 4. – 15. detsember PKM Valges Saalis. Tänu sellele, et õpetaja kajastas ka laste valminud töid internetis, said lapsed tellimuse 43 jõulukaardi valmistamiseks. Need kaardid lähevad laiali mööda Eestit ja Lätit.
Kõik toredad asjad on valminud projekti “Kunstitunnid loomekeskkonnas” raames, mille tegevused on läbi viidud Ettevõtliku kooli programmi raames ning on rahastatud EAS ja EL struktuurfondide vahenditest.
Kogu projekti käigus omandasid lapsed koos töötamise oskust. Kuna alati polnud vahendeid kohe kõigile, tuli arvestada teistega ja oodata kannatlikult. Lapsed said arendada oma ilumeelt ja loovust. Eriti kaartide tegemisel avaldus laste nutikus – viimnegi kui väiksem kleebise tükk kasutati kaunistusel.
Suured tänud kõigile, kes aitasid laste kunstitunnid huvitavaks muuta. Õpetajate poolt ka suured tänud meie lastele, kes vapralt kogu selle aja on vapralt vastu pidanud.