Mõmmide tegevus

Elurikkus ja loodus

Teema: Puud sügisel.

Laste vanus: 2-4 aastased.

Valdkonnad: keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika, robootika/ mäng.

Eesmärgid: Laps oskab nimetada puu osi (tüvi, oksad, lehed). Laps teab, et sügisel lähevad lehed kirjuks. Laps oskab juhise järgi lego klotsidest puud kokku panna. Laps oskab nimetada erinevate lehtede värvid. Laps õpib mõisteid suur- väike, peal-all.Tegevuse käik: Vaatasime lastega erinevaid puid piltidelt, tuletasime meelde, milliseid puid me oleme lasteaia hoovis näinud. Vaatasime ja nimetasime, millistest osadest puu koosneb. Lapsed panid pildi järgi lego klotsidest sügispuu kokku. Klotside kokkupanekul kinnistasime teadmisi puu osadest ja tuletasime meelde värvid.