Pea Peale Pööratud päev

30. maist – 5. juunini käivitas Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) koos Ettevõtliku Kooli ja Hariduskopteriga esmakordselt üle-maakondliku Pea Peale Pööratud (PPP) klassiruumi nädala. Nädala eesmärgiks oli maakonna koolides ja lasteaedades vahetada rolle, kus õpilastest saavad õpetajad, õpetajatest mentorid ja vaatlejad, lastevanematest aga külalisõpilased oma lapsele.
Ka meie lasteaia Krõlli rühm võttis 31.05 sellest üleskutsest osa. Laste vahel oli ära jagatud, millist tegevust nad õpilastele (vanematele) seletavad ja läbi viivad. Oli ääretult emotsioonirikas päev. Vanematel oli nii põnev sukelduda lapsepõlve (ja ega see rolli vahetamine väga lihtne ei olnudki) ning lastel oli väga uhke tunne tegevuste lõppedes.
Kokkuvõtteks võib öelda, et selliseid päevi võiks olla rohkem. Lapsed saavad eduelamuse, vanemad ja õpetajad uue kogemuse ning seeläbi õpitakse teineteisest paremini aru saama. Sellised kohtumised soodustavad lasteaia ja lastevanemate koostööd, mõistmist ning ka läbisaamist.