SIPSIKUTE TEGEMISED MÄRTSIS

VETEEMA KÜLASKÄIK SIPSIKUTE RÜHMAS

Lasteaeda külastab Vete-ema, kes rääkis taimedest ja loomadest, kelle elu on tihedalt seotud veega. Vee ringkäigu keerulist teekonda looduses selgitatati läbi mängu. Veepiisa liikumist uurisime mänguga „Veeosakese teekond“ kus tuli otsida sobivaid kaarte ja värvida igas punktis peatudes üks vihmapiisk. Ta tutvustas vee ringkäigu keerulist teekonda looduses. Räägiti erinevatest taimedest ja loomadest, kelle elu on tihedalt seotud veega.
Kaasas oli ka kopra topis, saime silitada ja katsuda ning teada palju kopra iseloomulikest käitumisharjumustest ja tegevustest.
Vete-ema tegevuse kaudu teavad lapsed erinevaid vee loomi ja taimi. Ühtlasi saime teada ka, et kevadet saab seostada suurema vee tekkimisega. Läbi veepiisa tegevuste saab laps aru, kuidas vesi looduses ringleb.