Sõimerühmade õuesõppe

Sõimerühmade Tibukesed ja Lotted õppisid õues koos loodusliku materjaliga meisterdama ja arvutama. Toimus väga huvitav õuesõppepäev lastele.