Täht ”A”

Rühma nimi: Sipsik
Läbiviijad: õpetajad Külli ja Merike
Eesmärk: Tutvustada lastele tähte ja häälikut A.
Lõimitud valdkonnad: Keel ja kõne, käeline tegevus, õuesõpe
Lapsed õppisid tähte ja häälikut A ebatavalisel viisil: joonistades suhkrule* ja liivale ning tähe ”A” moodustamine sügislehtedest.
*seda sama suhkrut kasutatakse korduvalt ka teistes õppetöödes!