Ülekäigurada

Tänu lasteaia hoolekogu ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse koostööle on Pärna tänava poole
ilmunud uus ülekäigurada.
Kirju-Mirju lasteaed tänab oma panuse eest ülekäiguraja loomisel Kohtla-Järve linnavalitsuse ametnikke Aleksandr Keivabu ja Ülle Lepassaar’ t ning lasteaia hoolekogu liiget Risto Pikver’ it.
Lasteaed pöörab erilist tähelepanu liikluskasvatusele ja ohutule liiklemisele tänaval.
Anname lastele eeskuju ning ületame teed selleks ettenähtud kohas! ????